Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Aflatoksyny, handel elektroniczny i NDP pestycydów – posiedzenie Codex Alimentarius

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Podczas spotkania w Genewie w zeszłym tygodniu Komisja ds. Codex Alimentaiurs ustaliła podjęcie szeregu prac m.in. nad aflatoksynami w żywności, najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pestycydów oraz handlem elektronicznym.

Aflatoksyny

Zgodnie z ustaleniami Komisji mają zostać ustalone maksymalne poziomy aflatoksyn w niektórych zbożach i produktach zbożowych, w tym w żywności dla niemowląt i małych dzieci w nadziei na zmniejszenie narażenia na obecność tej mykotoksyny w diecie.

Globalna konsumpcja produktów zbożowych i zbóż jest wysoka. Każdy poziom zanieczyszczenia aflatoksynami w tych produktach może znacząco przyczynić się do całkowitej ekspozycji na aflatoksynę. Aflatoksyny są genotoksycznymi czynnikami rakotwórczymi ludzkiej wątroby oraz jednymi z najsilniejszych znanych mutagennych i rakotwórczych substancji. Wykazano, że wirus zapalenia wątroby typu B ma decydujący wpływ na siłę działania aflatoksyn w wywoływaniu raka wątroby, a siła aflatoksyny jest 30 razy wyższa u nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu B niż u osób niebędących nosicielami. Obecnie nie ma maksymalnego poziomu kodeksu dla aflatoksyn w produktach zbożowych i zbożowych.

Prace skupią się na stworzeniu maksymalnych poziomów dla:

  • kukurydzy przeznaczonej do dalszego przetwarzania oraz mąki, mączki, kaszy manny i płatków pochodzących z kukurydzy;
  • ryżu;
  • żywność na bazie zbóż dla niemowląt i małych dzieci;
  • sorgo

Pestycydy

Komisja Codex Alimentarius przyjęła maksymalne limity pozostałości (NDP) dla ponad 30 różnych pestycydów w żywności, w tym w uprawach takich jak jęczmień, żyto i ryż; warzywa takie jak czosnek, ogórek i groszek; owoce, takie jak banany, pomarańcze i winogrona; i produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, jaja i drób.

Pestycydy są substancjami chemicznymi stosowanymi do zabijania owadów, chwastów i innych szkodników, aby zapobiec uszkodzeniu upraw. Nawet przy stosowaniu zgodnie z najlepszymi praktykami, istnieje ryzyko, że niewielkie ilości pestycydów pozostaną w żywności. Maksymalne limity mają na celu zapewnienie, że pozostałości pestycydów nie będą szkodzić zdrowiu ludzi i opierają się na ocenach ryzyka.

Biopestycydy - regulacje

W związku z rosnącymi obawami dotyczącymi zdrowia publicznego, podnoszonymi przez instytucje naukowe, konsumentów, organizacje ochrony zdrowia konsumentów i agencje zarządzania ryzykiem na całym świecie, globalny scenariusz regulacyjny dla pestycydów pochodzenia chemicznego nakłada coraz większe ograniczenia na tego typu produkty. Jednak coraz częściej dostępne są inne rodzaje środków ochrony roślin, na przykład biopestycydy.

Rynek biopestycydów wzrósł od 12 do 17 procent rocznie w ciągu ostatnich 5 lat, co stanowi wzrost od dwóch do trzech razy szybszy niż rynek pestycydów chemicznych, a niechemiczne i biologiczne narzędzia kontroli odgrywają coraz większą rolę we wdrażaniu metod zintegrowanego zarządzania szkodnikami. Chociaż produkty te generalnie mają niski poziom zagrożenia zdrowia publicznego, ważne jest jednak, aby istniały normy międzynarodowe zapewniające ich bezpieczne stosowanie. Prace Komisji mają na celu ustanowienie wytycznych w celu zharmonizowania pojęć i kryteriów uznawania pestycydów o niskim ryzyku dla zdrowia publicznego, które mogłyby zostać uznane za zwolnione z ustanowienia poziomu NDP w Kodeksie.

Etykietowanie żywności sprzedawanej on-line

Sposób, w jaki żywność jest sprzedawana i dystrybuowana konsumentom, zmienił się wraz z pojawieniem się Internetu/handlu elektronicznego jako nowej platformy sprzedaży żywności. Stwarza to nowe wyzwania, jeśli chodzi o sposób przekazywania klientom informacji na temat jakości i bezpieczeństwa żywności.

Komisja Codex Alimentarius zgodziła się na nowe prace nad etykietowaniem żywności sprzedawanej za pośrednictwem sprzedaży internetowej i handlu elektronicznego. Wniosek został wprowadzony przez Zjednoczone Królestwo w imieniu współredagujących Chile, Ghany, Indii i Japonii.

Według autorów wniosku, brak jest znormalizowanych wytycznych dotyczących etykietowania żywności sprzedawanej za pośrednictwem sprzedaży internetowej i handlu elektronicznego, co budzi wątpliwości co do zdrowia, bezpieczeństwa żywności i ochrony uczciwych praktyk w handlu żywnością.

Tylko niektóre kraje przyjęły regulacje związane z handlem elektronicznym, jego rozwój oznacza jednak, że ​​spójność musi być utrzymana na poziomie globalnym, aby zapewnić ochronę konsumentów i zminimalizować przeszkody w handlu z uwzględnieniem różnych praktyk.

Źródła:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1201334/

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn