Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

"Badanie towarów spożywczych" - recenzja nowej publikacji PWN

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes i Wydarzenia

Nowe opracowanie ekspertów z AGH

Liczba nowych artykułów spożywczych rośnie z roku na rok w błyskawicznym tempie. Równocześnie wzrasta świadomość konsumentów dotycząca ich jakości, powstaje też coraz więcej norm i przepisów określających wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności. Czynniki te sprawiają, że badanie jakości towarów spożywczych jest obecnie koniecznością dla wszystkich producentów w branży żywnościowej. Aby usystematyzować wiedzę w tym zakresie i przybliżyć jej podstawy wszystkim zainteresowanym towaroznawstwem, eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przygotowali kompleksowe opracowanie zatytułowane „Badanie towarów spożywczych”, które zostało opublikowane przez Wydawnictwo Państwowe PWN.

Metody oceny jakości produktów spożywczych

Przekazany w ręce czytelników tom I książki przedstawia sposoby oceny towaroznawczej mięsa, jaj, ryb, tłuszczów, warzyw i owoców, przetworów zbożowych oraz mleka. Znalazły się w nim obszerne informacje dotyczące metod laboratoryjnych, organoleptycznych i użytkowych, które wspólnie pozwalają na całościowy opis danego produktu spożywczego oraz ustalenie jego jakości. Prezentowane analizy obejmują wszystkie najistotniejsze właściwości produktów, poczynając od ich wielkości i kształtu, poprzez zawartość składników odżywczych, aż po zanieczyszczenia metalami ciężkimi, obecność toksyn czy pozostałości pestycydów.

Wiarygodne i uporządkowane informacje

Niewątpliwą zaletą nowej publikacji PWN jest wiarygodność przedstawionych informacji, które oparte są na szerokim doświadczeniu i bogatym dorobku naukowym autorów. Wybrane przez nich metody zaprezentowane są w sposób klarowny i zwięzły, poczynając od charakterystyki samej analizy, poprzez informacje dotyczące pobierania i przygotowywania próbek, a kończąc na opisie stosowanej aparatury. Pełniejsze zrozumienie omawianego materiału ułatwiają liczne tabele, schematy oraz wzory. Uporządkowany według kategorii towarów spis treści pozwala czytelnikowi na bezproblemowe odnalezienie interesujących go treści. Na uwagę zasługuje też bogate piśmiennictwo, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę na temat metod zawartych w każdym rozdziale.

Pozycja dla studentów i początkujących towaroznawców

Choć według zapewnień wydawcy książka może być atrakcyjnym narzędziem dla pracowników branży spożywczej, należy zaznaczyć, że jej głównym adresatem są raczej studenci kierunków o profilu towaroznawczym bądź osoby dopiero rozpoczynające pracę związaną z oceną jakości produktów spożywczych. Książka nie zawiera bowiem pełnych procedur analitycznych, a jedynie ich opisy. Próżno szukać też w niej dokładnych wytycznych opracowywania sprawozdań, dopuszczalnych odchyleń od wyników czy szczegółów wykonywania oznaczeń. Informacje te dostępne są w Polskich Normach, na które powołują się autorzy. Jak zresztą sami podkreślają, ich opracowanie nie ma na celu zastąpienia norm, ale raczej zwięzłe przedstawienie najważniejszych metod badawczych.

Cenne kompendium wiedzy

Mimo pewnych niedociągnięć technicznych, takich jak niska jakość niektórych zdjęć czy miejscami zbyt jednolity tekst, „Badanie towarów spożywczych” zasługuje na uwagę ze względu na najwyższy poziom merytoryczny oraz rzetelny i uporządkowany przegląd podstawowych informacji z dziedziny towaroznawstwa żywności. Bez wątpienia jest to lektura obowiązkowa dla studentów uczelni rolniczych i technicznych, a także cenne kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych metodami oceny jakości produktów spożywczych.

Wybierz obszar: Badania żywności Nowości rynkowe

Autor: Wojciech Grodzicki

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn