Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Bezpieczeństwo zdrowotne wody z zasadami oceny ryzyka w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - szkolenie ON-LINE

Data: 29.11.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień wynikających z obowiązku prowadzenia przez podmioty – wodociągi
wewnętrznej kontroli jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku wykonywania badań jakości wody
oraz terminowości informowania o ich wynikach właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego ale również
o korzyściach płynących z oszacowania ryzyka.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do pracowników przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, pracowników działu jakości
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne artykułów spożywczych.

Program

1. Obowiązki podmiotów dostarczających wodę wg ww. rozporządzenia.
2. Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów
wskaźnikowych jakości wody.
3. Wymagania dot. ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie.
4. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, a jej bezpieczeństwo zdrowotne.
5. Zasady współpracy z laboratoriami wykonującymi badania jakości wody.
6. Ocena ryzyka - podstawa zmian w programie monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-44_ON-LINE_Bezpieczenstwo-zdrowotne-wody_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/    

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn