Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

BRC Global Standard for Food Safety wydanie 8 już opublikowany

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Biznes

Globalna Norma Bezpieczeństwa Żywności

Global Standard for Food Safety wydanie 8 został opublikowany 1 sierpnia 2018 r. w 10 językach wraz z dokumentem „Interpretation Guideline and Key Changes”. Wydanie 8 Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRC dostępne jest również w tłumaczeniu na język polski.

Dokumenty te są już publicznie dostępne poprzez stronę BRC Participate:

https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/food-safety-issue-8/

Certyfikacja na zgodność z wymaganiami wydania 8 Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności rozpocznie się od 1 lutego 2019 roku.

Nowe wydanie

Wydanie 8 Globalnej Normy Bezpieczeństwa Żywności BRC, mające na celu zrozumienie potrzeb zainteresowanych stron i przegląd pojawiających się problemów w przemyśle spożywczym, zostało opracowane przez grupy robocze reprezentujące producentów żywności, firmy sektora usług żywnościowych, sprzedawców, jednostki certyfikujące i niezależnych ekspertów technicznych.

Globalna norma BRC dotycząca bezpieczeństwa żywności została opracowana w celu określenia kryteriów bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych wymaganych w organizacji produkującej żywność w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie zgodności prawnej i ochrony konsumenta. Format i treść Standardu ma na celu umożliwienie oceny firmy, systemów operacyjnych i procedur przez kompetentną stronę trzecią – jednostkę certyfikującą – zgodnie z wymaganiami Standardu.

Główne zagadnienia uwzględnione w wydaniu 8:

  • zachęcanie do rozwijania kultury bezpieczeństwa produktów
  • rozszerzenie wymagań dotyczących monitorowania środowiska w celu odzwierciedlenia jego rosnącego znaczenia
  • zachęcanie zakładów produkcyjnych do dalszego rozwoju systemów bezpieczeństwa i ochrony żywności – w wydaniu tym nastąpił dalszy rozwój ochrony żywności i zapobiegania oszustwom w branży spożywczej
  • ukierunkowanie audytu na wdrażanie dobrych praktyk produkcyjnych w obszarach produkcyjnych z dodatkowym naciskiem na obszary takie jak zarządzanie etykietami i opakowaniami
  • doskonalenie zrozumienia wymagań dotyczących stref ryzyka
  • zapewnienie większej przejrzystości w odniesieniu do firm produkujących karmę dla zwierząt domowych

Jako jedyny trener w Polsce licencjonowany  przez  BRC Trading Ltd. (BRC Approved Training Partner  i BRC Proffessional) w zakresie Global Standard for Food Safety oraz Global Standard for Packaging and Packaging Materials chciałabym zaprosić do korzystania ze szkoleń przygotowanych przez BRC Global Standards.

Szkolenia w zakresie Global Standard for Food Safety wydanie 8 będą dostępne od 1 października 2018 roku.

Każde szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe BRC GS poprzez platformę BRC Educate. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat wydany przez BRC Trading Ltd.

Wybierz obszar: Certyfikacja Nowości rynkowe

Autor: Magdalena Ledwoń

Magdalena Ledwoń

BRC Approved Training Partner
Lead Auditor
mobile: +48 501 33 86 68
e-mail: magda@ledwon.pl
web: brc.ledwon.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn