Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Czy dźwięk otwieranej puszki może być chronionym znakiem towarowym?

Kategoria: Biznes, Opakowania, Prawo Żywnościowe

Sąd UE wyrokiem z dnia 7 lipca 2021 r. oddalił skargę spółki Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG na decyzję Urzędu UE ds. Własności intelektualnej, który odmówił zarejestrowania jako chronionego oznaczenia dźwiękowego, dźwięku otwieranej puszki napoju. 

Autorem wniosku do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o zgłoszenie nietypowego znaku towarowego było niemiecka spółka Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG. Przedsiębiorstwo wnioskowało o zarejestrowanie oznaczenia dźwiękowego, które zdefiniowano jako „oznaczenie dźwiękowe przypominające dźwięk powstający przy otwieraniu puszki napoju wraz z następującymi po nim około jednosekundową ciszą i około dziewięciosekundowym musowaniem”. Wnioskiem o rejestrację zostały objęte takie produkty jak np. pojemniki z metalu do transportu i składowania, produkty mleczne, kawa, piwo oraz inne napoje alkoholowe. 

Dnia 8 stycznia 2019 r., wniosek został odrzucony, ponieważ jak stwierdził ekspert „zgłoszony znak towarowy nie może być przedmiotem rejestracji. Wskazał on w szczególności, że ów znak towarowy składający się z dźwięku odtwarzającego otwieranie puszki napoju, po którym następują przerwa, a potem długie musowanie, nie może być postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego towarów”, wskutek czego jest to znak towarowy pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, co zaś w myśl przepisu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, stanowi przesłankę bezwzględnej odmowy rejestracji. Takie rozstrzygnięcie nie było jednak satysfakcjonujące dla wnioskującej spółki, dlatego sprawa została skierowana do sądu UE. 

Wyrokiem Sądu (izby piątej w składzie powiększonym) z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie T-668/19, skarga złożona przez spółkę  Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG została oddalona. Efektem takiego rozstrzygnięcia sądu jest brak przyznania ochrony na oznaczenie dźwiękowe otwieranej puszki. 

Jak wskazał Sąd w uzasadnieniu wyroku „aby dźwięk można było zarejestrować jako znak towarowy, musi on cechować się pewną siłą wywoływania skojarzeń lub zdolnością do bycia rozpoznanym, umożliwiając docelowemu konsumentom uznanie go za wskazówkę pochodzenia, a nie jedynie za element funkcjonalny lub wskazówkę niezawierającą przekazu”. Jednocześnie „dźwięk powstający przy otwieraniu puszki będzie bowiem uważany, przy uwzględnieniu rodzaju rozpatrywanych towarów, za element czysto techniczny i funkcjonalny, ponieważ otwarcie puszki lub butelki jest nieodłącznym elementem określonego rozwiązania technicznego w ramach wykorzystywania konsumpcyjnego napojów, niezależnie od tego, czy takie towary zawierają dwutlenek węgla, czy nie. (…). Gdy zaś dany element jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odgrywający przede wszystkim rolę techniczną i funkcjonalną, nie będzie on postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów. (…) dźwięk musowania pęcherzyków będzie natychmiast postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odnoszący się do napojów. Ponadto składające się na zgłoszony znak towarowy elementy dźwiękowe i około jednosekundowa cisza, rozpatrywane łącznie, nie posiadają żadnej samoistnej właściwości pozwalającej na uznanie, że oprócz ich postrzegania jako wskazania funkcjonalności i jako odnoszących się do rozpatrywanych towarów dla właściwego kręgu odbiorców mogą one również być postrzegane przez ten krąg jako wskazówka pochodzenia handlowego”. 

Pełna treść wyroku Sądu dostępna jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:62019TJ0668 

Wybierz obszar: Nowości rynkowe Opakowania Prawo żywnościowe Przemysł napojowy

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn