Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Decyzja Prezesa UOKiK – niewłaściwa jakość handlowa oraz zafałszowanie jaj

Kategoria: Prawo Żywnościowe

30 stycznia 2018 r. opublikowano decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (znak DIH-1/9/2018), w której organ ten uznał, że nie każdy produkt o niewłaściwej jakości może być zafałszowany, natomiast każdy, który spełnia kryteria zafałszowania zawsze jest artykułem niewłaściwej jakości handlowej.

Treść decyzji

W przedmiotowej decyzji uchylono zaskarżoną przez podmiot decyzję w całości oraz wymierzono karę pieniężną w łącznej wysokości 2000 zł, na którą złożyły się: kara pieniężna wymierzona na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w wysokości 500 zł, z tytułu wprowadzenia do obrotu trzech partii artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej w zakresie oznakowania oraz kara pieniężna wymierzona na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w wysokości 1500 zł z tytułu wprowadzenia do obrotu jednej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

Uzasadnienie decyzji

W uzasadnieniu tej decyzji Prezes UOKIK wskazał m.in., że zważywszy na wynikającą z art. 3 pkt 10 ustawy o jakości handlowej definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, zgodnie z którą jest to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej albo produkt, w którym wprowadzono zmiany, które nadały mu cechy produktu zgodnego z przepisami dotyczącymi jakości handlowej, należy uznać, że nie każdy produkt niewłaściwej jakości może być zafałszowany, natomiast każdy, który spełnia kryteria zafałszowania zawsze jest artykułem niewłaściwej jakości handlowej ustawy o jakości handlowej.

Organ wskazał ponadto, że wymierzenie przez Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanych jaj, przy jednoczesnym uznaniu, że  w stosunku do tego samego produktu istniały przesłanki do zastosowania art. 40a ust. 1 pkt 3 tej ustawy, doprowadziło w konsekwencji do wydania decyzji, na podstawie której w rezultacie orzeczono dwie kary z tytułu naruszenia przepisów o jakości handlowej w stosunku do tego samego produktu, co nie jest zgodne z dotychczas stosowaną praktyką przez organy Inspekcji Handlowej i może naruszać zasadę zakazu karania tej samej osoby za ten sam czyn zabroniony (ne bis in idem). Nie jest, wobec tego uzasadniony przyjęty przez organ pierwszej instancji sposób rozumowania ww. przepisów, pozwalający w konsekwencji na kumulowanie kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu tych samych produktów, które zostały uznane za niewłaściwej jakości handlowej oraz zafałszowane. Prawidłowym działaniem organu jest, aby w takich przypadkach wymierzana była jedna kara pieniężna z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn