Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Dobrostan zwierząt rzeźnych podczas transportu i uboju - szkolenie ON-LINE

Data: 26.11.2021 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z postępowaniem ze zwierzętami w okresie
poprzedzającym ubój oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania.
Szkolenie pokazuje bezpośrednie przełożenie dobrostanu zwierząt na jakość mięsa, a także przedstawi dobrostan jako
element konkurencyjności firmy.

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się ubojem i transportem zwierząt, jakością mięsa oraz
wszystkich osób zainteresowanych Rozporządzeniem Nr 1099/2009.

Program

1. Ochrona zwierząt przed cierpieniem:
 przepisy związane z ochroną zwierząt
 definicja dobrostanu
 fizjologiczne objawy stresu u zwierząt
 prawidłowa obsługa zwierząt
2. Nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt podczas ich uśmiercania:
 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich
uśmiercania
3. Transport zwierząt:
• wymagania dla środków transportu zwierząt
• obchodzenie się ze zwierzętami podczas załadunku, transportu i wyładunku
• wymagania dla kierowców i konwojentów
4. Postępowanie ze zwierzętami przed ubojem:
 przepędzanie zwierząt
 zapewnienie dostępu do wody i paszy
 postępowanie w przypadku urazów
5. Dobrostan podczas oszałamiania zwierząt:
• metody oszałamiania
• kontrola skuteczności oszałamiania
6. Wpływ postępowania ze zwierzętami przed ubojem na jakość mięsa:
• miopatie stresowe
• skutki przekarmienia i przemęczenia zwierząt
7. Dobrostan jako element konkurencyjności firmy:
• obawy konsumentów o dobrostan zwierząt
• zaufanie do producentów
• czy dobrostan ma wpływ na decyzje konsumentów?
• certyfikat dobrostanu znakiem jakości.
8. Pracownik odpowiedzialny za dobrostan zwierząt:
• czynności podejmowane w celu poprawy dobrostanu zwierząt przeznaczonych do transportu / uboju
i częstotliwość ich wykonywania
• dokumentowanie – sprawozdania, rejestry działań, raportowanie – na co zwracać uwagę
• wymagania dla pracownika dokonującego uboju oraz dla pracownika odpowiedzialnego za dobrostan teraz
i przed zmianą przepisów pod kątem uzyskania świadectwa kwalifikacji, o którym mowa w art. 17 ust. 4.
rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009.
9. Dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, rozdanie zaświadczeń.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/Program-78_ON-LINE_Dobrostan-zwierzat-rzeznych-podczas-transportu-i-uboju_2021.pdf 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/   

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn