Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Doprecyzowanie sposobu oznakowania bulw ziemniaków

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Niebawem wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Siódmego lipca wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniak. Wprowadzone zmiany nakładają na przedsiębiorców obowiązek wskazania w języku polskim nazwy kraju pochodzenia (pełnym wyrazem lub w formie dwuliterowego kodu ISO) bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki przed numerem wpisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy informacja o kraju ich pochodzenia umieszczona została na opakowaniu lub dołączonej do niego etykiecie w języku polskim lub w formie dwuliterowego kodu ISO, a także w przypadku oznakowania, gdzie wymagany jest wyłącznie numer wpisu właściwego podmiotu (wprowadzającego, przemieszczającego, magazynującego, sortującego lub pakującego). Co więcej, nowelizacja zezwala na pozostawanie w obrocie bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki oznakowanych przed dniem siódmym lipca 2019 r.

Stosowanie

Rozporządzenie wejdzie w życie 7 lipca 2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn