Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Galaktooligosacharydy - nowe zastosowanie

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Podstawa prawna 

Na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1381 z dnia 8 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470 w odniesieniu do warunków stosowania nowej żywności „galaktooligosacharydy” warunki te uległy zmianie. W efekcie, rozszerzono możliwość stosowania galaktooligosacharydów w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego z wyłączeniem niemowląt i małych dzieci..  

Limity 

Zgodnie z nowymi wymogami, maksymalny poziom (wyrażony jako stosunek kg galaktooligosacharydów/kg końcowego środka spożywczego) w przypadku żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (z wyłączeniem niemowląt i małych dzieci) powinien być zgodny ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi osób, dla których produkty są przeznaczone, jednakże nie powinien on przekraczać 0,128 (co odpowiada maksymalnie 8,25 g galaktooligosacharydów/dzień)

Galaktooligosacharydy jako nowa żywność 

Dotychczas galaktooligosacharydy mogły być stosowane jako nowa żywność m.in. w suplementach żywnościowych, mleku, mrożonych deserach mlecznych, przekąskach dla dzieci, sokach oraz przetworach owocowych, a dla każdej z tych kategorii żywności określone zostały konkretne maksymalne poziomy. Pomimo tego, stosowanie galaktooligosacharydów w żywności powodowało pewne wątpliwości w niektórych krajach członkowskich UE takich jak np. Holandia. Zgodnie z protokołem władz holenderskich z posiedzenia grupy roboczej Komisji ds. nowych składników w dniach 12 i 13 maja 2022 r., w specyfikacji galaktooligosacharydu należy skreślić Bacillus circulans jako zatwierdzone źródło enzymu β-galaktozydazy, ponieważ wytworzony z niej preparat nie jest uważany za nową żywność. Innymi słowy, nie wszystkie galaktooligosacharydy będą mogły być uznawane za nową żywność. Natomiast galaktooligosacharydy (GOS) wytwarzane w procesie enzymatycznym przy użyciu β-galaktozydaz z Bacillus circulans były spożywane w Unii Europejskiej przed 1997 r. i nie podlegają rozporządzeniu (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności. Co ciekawe, niektóre inne preparaty galaktooligosacharydy zostały wcześniej zgłoszone jako zasadniczo równoważna nowa żywność na mocy ówcześnie obowiązującego rozporządzenia 258/97. 

Po zmianie przepisów dotyczących nowej żywności i wejściu w życie rozporządzenia 2015/2283, dane techniczne z tych powiadomień zostały zebrane w unijnym wykazie nowej żywności stanowiącym załącznik rozporządzenia 2017/2470, wraz z dozwolonymi źródłami produkcji galaktooligosacharydów. W wykazie tym wymienia się również źródło Bacillus circulans, ale może to być uznane za nieuzasadnione, ponieważ β-galaktozydaza z tej bakterii została wykorzystana właśnie do produkcji preparatu, który nie jest postrzegany jako nowa żywność. Zgodnie załącznikiem rozporządzenia 2017/2470 „Galaktooligosacharydy wytwarzane są z laktozy mleka w procesie enzymatycznym z zastosowaniem β-galaktozydaz pochodzących z Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum, Pichia pastoris, Sporobolomyces singularis, Kluyveromyces lactis, Bacillus circulans i Papiliotrema terrestris.:”. 

Pełną treść rozporządzenia 2022/1381 znajdziesz pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.207.01.0012.01.POL&toc=OJ:L:2022:207:TOC 

Wybierz obszar: Nowości rynkowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą urzędowej kontroli w rolnictwie ekologicznym. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn