Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Informowanie o ocenie ryzyka w łańcuchu żywnościowym

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1381 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym wprowadza zmiany w rozporządzeniach (WE) nr 178/2002, (WE) nr 1829/2003, (WE) nr 1831/2003, (WE) nr 2065/2003, (WE) nr 1935/2004, (WE) nr 1331/2008, (WE) nr 1107/2009, (UE) 2015/2283 oraz dyrektywę 2001/18/WE.

Głównym celem rozporządzenia ma być podniesienie poziomu informowania o ocenie ryzyka zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i państw członkowskich. Takie informowanie ma być przeprowadzane w sposób bardziej przejrzysty, ciągły oraz inkluzywny.

Komisja Europejska ma opracować ogólny plan informowania o ryzyku, który powinien propagować zintegrowane ramy informowania o ryzyku dla wszystkich podmiotów oceniających ryzyko i zarządzających ryzykiem na poziomie unijnym i krajowym we wszystkich kwestiach dotyczących łańcucha żywnościowego.

Do podstawowych zmian można również zaliczyć m.in. zreorganizowanie zarządu EFSA (od przyszłej kadencji mają w nim zasiadać przedstawiciele wszystkich państw członkowskich) oraz ustanowienie nowych zasad informowania o wnioskach wpływających do EFSA oraz o badaniach przywołanych w tych wnioskach.

Rozporządzanie weszło w życie 26 września 2019 r. Stosuje się je od dnia 27 marca 2021 r.

Natomiast art. 1 pkt 4 i 5 stosuje się od dnia 1 lipca 2022 r.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn