Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Jakość handlowa mięsa wieprzowego w 2021 r.

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej mięsa wieprzowego w elementach bez opakowania w 49 sklepach.

Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 34 partie. Ze względu na cechy wskazujące na zepsucie oraz na wcześniejsze zamrożenie zakwestionowano 5 partii (14,7%).

Badania laboratoryjne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 37 partiach, z czego 2 zakwestionowano (5,4%). Stwierdzono obecność dodanego fosforu i wody.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 328 partii, z czego w 164 stwierdzono nieprawidłowości (50,0%). Dotyczyły one:

  • Braku gatunku mięsa w nazwie.
  • Braku słownej i graficznej deklaracji kraju pochodzenia.
  • Wskazania pochodzenia w sposób niezgodny z wymaganiami i/lub podanie informacji dotyczącej państwa pochodzenia przy zastosowaniu wyraźnie mniejszej czcionki niż użyta do prezentacji jego nazwy.
  • Podania informacji wprowadzających w błąd, np. wskazanie na wywieszce cenowej informacji o polskim pochodzeniu, podczas gdy faktycznym krajem pochodzenia były Niemcy lub podanie deklaracji „Miejsce chowu: Hiszpania, Miejsce uboju Hiszpania” z jednoczesnym przedstawieniem flagi Belgii.
  • Stosowania skrótów w nazwie produktu, np. „wp” i „b/k” i „ex”, „przy”, „wiep” „b/z”, „z s”.

 

Źródło: IJHARS

Wybierz obszar: Badania żywności Bezpieczeństwo żywności Przemysł mięsny

Autor: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn