Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kierunek Restauracja Przyszłości – kreatywny warsztat online dla liderów gastronomii

Kategoria: Biznes

Jaka będzie RESTAURACJA PRZYSZŁOŚCI? W jaki sposób restauratorzy mogą wprowadzić zrównoważone praktyki do swoich biznesów? Czy to się opłaca biznesowo i marketingowo? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukamy podczas kreatywnego warszatu online EIT Food dla liderów gastronomii – Kierunek Restauracja Przyszłości, który odbędzie się 9 września. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 września.  

W czwartek, 9 września reprezentanci sektora HORECA spotkają się, aby wspólnie zidentyfikować i wypracować zrównoważone praktyki dla gastronomii, także w kontekście pandemicznych doświadczeń i obecnych potrzeb branży. Punktem wyjścia do ko-kreatywnej pracy będą wyniki badania jakościowego EIT Food Polska nt. zrównoważonych praktyk w polskim sektorze HoReCa.

EIT Food oraz partner projektu FOR Solutions zapraszają do udziału w warsztacie przedstawicieli gastronomii, którzy chcą mieć wpływ na to, aby branża była bardziej zrównoważona i odpowiedzialna oraz zaadoptowała się do nieuchronnie nadchodzących zmian. Nadszedł czas na wyznaczenie nowej strategii działań dla branży restauracyjnej.

Kandydaturę do udziału w warsztacie można zgłaszać na stronie REJESTRACJA – TUTAJ! do 5 września. Zainetersowani zostaną poinformowanie o kwalifikacji na wydarzenie najpóźniej do 6 września. Organizatorzy ze wszystkich zgłoszeń wyłonią najlepszych uczestników warsztatu.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie Kierunek Restauracja Przyszłości?

Raport EIT Food Food Foresight przygotowany z Deloitte w 2020 roku na temat wpływu pandemii na sektor rolno-spożywczy pokazał, że to właśnie restauracje, firmy cateringowe i hotele są najbardziej narażone na negatywne skutki pandemii. Ta trudna sytuacja dla wielu biznesów oznaczała konieczność redefinicji. Właśnie teraz dokonuje się zmiana – w prowadzeniu biznesu, myśleniu, budowaniu strategii. Jest to moment, w którym warto postawić na rozwój w kierunku większego zrównoważenia, który w czasach kryzysu zszedł na dalszy plan.

Większy nacisk na zrównoważone i odpowiedzialne praktyki to kierunek, w którym nieuchronnie będzie podążać gastronomia. Wdrożenie ich niesie za sobą długofalowe korzyści i powinno stać się priorytetem w planowaniu strategii na najbliższe lata.

Organizatorzy projektu wierzą, że bez zaangażowania i głosu samych przedstawicieli i praktyków gastronomii nie da się wypracować praktyk i narzędzi, które będą realnie stosowane i staną się przyszłością branży. Do udziału w badaniu zapraszają przedstawicieli branży gastronomicznej, którzy chcą współtworzyć kształt zrównoważonej przyszłości sektora HoReCa. Warszatat poprowadzą ekspertki z projektowania nowych usług i rozwiązań Design Provision.

Jak będzie wyglądał warsztat?

Celem spotkania jest wymiana wiedzy, doświadczeń i wspólne wypracowanie zbioru zrównoważonych, odpowiedzialnych praktyk i standardów dla Restauracji Przyszłości. Warsztat online będzie częścią projektu EIT Food Kierunek Restauracja Przyszłości, realizowanego z FOR Solutions, w ramach którego przeprowadzone zostało też badanie jakościowe na temat zrównoważonych praktyk w sektorze HoReCa, również w kontekście trudnej sytuacji w pandemii. Wyniki badania, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane podczas warsztatu, będą wyjściem do owocnej dyskusji i inspiracją dla kreatywnej pracy.

Warsztat oparty będzie na metodyce Service Design, czyli Design Thinking zastosowanym w projektowaniu procesów i usług. Uczestnicy wykorzystają swoją wiedzę i doświadczenie w tworzeniu koncepcji rozwiązań w procesie ko-kreacyjnym. Pracując w zespołach, wspierani przez moderatorkę, facylitatorki i szereg narzędzi wykorzystywanych w procesie Design Thinking, wypracują listę zrównoważonych i odpowiedzialnych praktyk dla gastronomii. Zidentyfikują też korzyści płynące z ich wprowadzenia i zaproponują  pierwsze kroki.

Lista ta stanie się punktem wyjścia do dalszych działań i szerszej dyskusji również na polu międzynarodowym.

Efekty projektu zostaną opublikowane oraz zaprezentowane przy udziale wybranych, zaangażowanych w proces uczestników, m.in.. podczas konferencji hybrydowej MADE FOR Restaurant TOP 10 Creators, organizowanej przez FOR Solutions, 26 października w Krakowie.  

Uczestnicy warsztatu. Kogo poszukują organizatorzy?

Do udziału w projekcie EIT Food zaprasza ekspertów i praktyków z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w gastronomii, chcących się zaangażować w zrównoważony rozwój branży. Organizatorzy poszukują osób, którym szczególnie bliskie jest dążenie do zrównoważenia, które rozumieją jego potrzebę i są otwarte na wdrażanie nowych rozwiązań. Wspólnie wyznaczmy kierunek dla Restauracji Przyszłości! – podkreślają.

Rejestracja na warsztat EIT Food Kierunek Restauracja Przyszłości – TUTAJ!
Wydarzenie na Facebooku: Kierunek Restauracja Przyszłości. Kreatywny warsztat online liderów gastronomii – TUTAJ! 

 

Wybierz obszar: Kongresy i Targi

Autor: EIT Food

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn