Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - kwiecień 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Kwiecień 2021 w polskim porządku prawnym upłynął pod znakiem ogłaszania tekstów jednolitych, wśród których wskazać należy m.in. ustawę o znakowaniu produktów wytworzonych bez GMO, ustawę o odpadach, czy ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Określono także wzory dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodnych oraz wzory świadectw oceny materiału siewnego w zakresie np. świadectw oceny polowej, świadectwa oceny laboratoryjnej, świadectwa oceny weryfikacyjnej czy świadectwa oceny cech zewnętrznych. 

W prawie unijnym, obok aktualizacji przepisów w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków, które stanowią nieodzowną część nowelizacji unijnego prawa żywnościowego objęto ochroną kolejne nazwy produktów, zwiększono dofinansowanie na pasieki, gdzie minimalny wkład finansowy Unii na program pszczelarski wynosi 25 000 EUR oraz zaktualizowano najwyższe dopuszczalne poziomy w odniesieniu do szeregu substancji.

Warto również zwrócić uwagę na zmianę warunków stosowania nasion szałwii hiszpańskiej, popularnie nazywanej nasionami chia, która znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach spożywczych takich jak np. napoje, desery czy puddingi. Obecnie stosowanie nasion szałwii hiszpańskiej w żywności, która nie wymaga obróbki cieplnej w temperaturze minimum 120 °C podczas produkcji, przetwarzania lub przygotowywania, zostało uznane za bezpieczne bez żadnych szczególnych ograniczeń i środków ostrożności dotyczących poziomów ich stosowania. Umożliwiono wprowadzanie nasion szałwii hiszpańskiej jako takich do obrotu w Unii zarówno w postaci opakowanej, jak i nieopakowanej (luzem).

W odniesieniu do produkcji ekologicznej, zmieniono zakres obowiązkowych informacji, które  obowiązkowo należy podawać w przypadku żywności ekologicznej. Ich zakres obejmuje obecnie m.in. nazwę i adres podmiotu oraz, jeżeli są to różne podmioty, właściciela lub sprzedawcy produktu, nazwę produktu, nazwę i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot oraz w stosownych przypadkach, znak identyfikacyjny partii towaru zgodnie z systemem znakowania zatwierdzonym na poziomie krajowym lub uzgodnionym z organem kontrolnym lub jednostką certyfikującą, który pozwala powiązać partię towaru z odpowiednią ewidencją. 

W zakresie rozszerzenia wykazu produktów objętych chronionymi oznaczeniami geograficznymi warto zwrócić uwagę na rejestrację nazwy sera Halloumi oraz określenie m.in. warunków jego przemieszczania, a w szczególności dokumentacji takiej jak poświadczenie zdrowia publicznego, poświadczenie zdrowia zwierząt oraz warunki przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami. Pozostając w temacie znakowania produktów, do unijnego wykazu dopuszczonych oświadczeń zostało włączone nowe oświadczenie zdrowotne tj. „Roztwory węglowodanów przyczyniają się do poprawy wydolności fizycznej podczas intensywnych i długotrwałych ćwiczeń fizycznych u trenujących osób dorosłych”. 

Na gruncie urzędowych kontroli, które dotyczą całego łańcucha produkcji żywności warto wskazać, iż uzupełniono rozporządzenie 2017/625, czyli rozporządzenie w sprawie urzędowych kontroli m.in. w odniesieniu do produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej. Zwolnienie to dotyczy np. produktów niezawierających przetworzonego mięsa, które m.in. spełniają określone wymogi, są oznaczone jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz są bezpiecznie opakowane lub szczelnie zamknięte. Mogą to być np. makarony, chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, buliony oraz suplementy diety pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: 

https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-kwiecien-2021 

 

POSŁUCHAJ PODCASTU 


Wybierz obszar: Nowości rynkowe Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn