Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - lipiec 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Lipiec 2021 przyniósł 60 nowelizacji prawa żywnościowego z czego 11 dotyczyło krajowego porządku prawnego. 

W polskim prawie za istotną należy uznać zmianę stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. W obecnym stanie prawnym dotyczy to kontroli granicznych jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Znowelizowane stawki dotyczą m.in. kontroli granicznej, która np. w odniesieniu do kontroli od 1 do 5 partii produkcyjnych artykułów rolno-spożywczych wynosi 120,00 zł.

Kolejną ważną nowelizacją jest określenie szczegółowych wymagań, jakie mają być spełnione, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej dla zwierząt gospodarskich. Podmiot ubiegający się o zezwolenie jest zobowiązany do m.in. zapewnienia prowadzenia księgi w postaci papierowej książki lub kartoteki lub na informatycznym nośniku danych oraz zabezpieczenia i ochrony danych zawartych w księdze. 

W odniesieniu do ogłaszania tekstów jednolitych, na szczególną uwagę zasługuje ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia określającego listę gatunków roślin warzywnych i sadowniczych o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których przeprowadza się badania wartości gospodarczej odmiany (badania WGO). W odniesieniu do roślin warzywnych zawiera on takie rośliny jak np. bób, paprykę, pomidora, pora i sałatę, a w odniesieniu do roślin sadowniczych m.in. gruszę, czereśnię, wiśnię, truskawkę oraz śliwę domową. 

Oprócz tego, ogłoszono tekst jednolity ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Ochrona gruntów polega m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne; zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów oraz ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

Natomiast przechodząc do prawa unijnego, jak co miesiąc, zaktualizowano obszary zagrożone i zapowietrzone w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń. Nowe ogniska tych chorób pojawiły się przede wszystkim w Niemczech i na Słowacji, ale także i w Polsce. 

Na gruncie uchwalenia rozporządzenia 2019/787 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, uchwalono szereg przepisów doprecyzowujących postanowienia tego aktu. Dotyczą one w szczególności wniosków o rejestrację, wycofania wniosku, stosowania symboli oraz zmiany wniosku, ale także etykietowania napojów spirytusowych poddanych kupażowaniu. 

Wśród kilku zmian poziomu najwyższych dopuszczalnych pozostałości warto zwrócić uwagę na  zmianę dopuszczalnego poziomu mandestrobiny w winogronach i truskawkach. Nowelizacja ta związana jest z importem winogron i truskawek z Kanady, gdzie stosuje się mandestrobinę, dlatego konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych produktów. 

W przypadku produkcji ekologicznej pojawiły się dwa istotne akty prawne. Pierwszy z nich to rozporządzenie rozporządzenie 2021/1189 określające warunki wprowadzania do obrotu materiału rozmnożeniowego roślin ekologicznego materiału heterogenicznego określonych rodzajów lub gatunków, czyli materiału siewnego gatunków roślin rolniczych i warzyw, materiału rozmnożeniowego warzyw. Natomiast drugie to rozporządzenie 2021/1165 zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy. 

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

Spotify: link

Apple Podcasts: link

Google Podcasts: link

Pocket Casts: link

Anchor: link

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-lipiec-2021 

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-lipiec-2021 

Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn