Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - luty 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W lutym 2021 uchwalono 98 nowelizacji prawa żywnościowego, na co złożyło się 77 zmian prawa unijnego oraz 21 prawa krajowego. Na gruncie prawa polskiego warto zwrócić uwagę na ogłoszenie tekstów jednolitych szeregu ustaw mających istotne znaczenie dla branży spożywczej jak np. ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o paszach oraz ustawa o ochronie roślin przed agrofagami. Ogłoszono także jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, który uwzględnia poprzednie nowelizacje w tym zakresie. 

Natomiast na szczeblu prawa unijnego rozszerzono zakres unijnego katalogu nowej żywności poprzez dopuszczenie na rynek proszku z częściowo odtłuszczonych nasion Brassica rapa L. i Brassica napus L. Kolejne produkty zostały objęte rejestrem chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych jak np. Λούντζα Πιτσιλιάς” (Lountza Pitsilias), „Dalmatinska pečenica” oraz „Újfehértói meggy”. 

W zakresie higieny zatwierdzono krajowe środki w celu ograniczenia oddziaływania niektórych chorób zwierząt wodnych przyjęte przez wymienione w decyzji państwa członkowskie. Określono warunki przemieszczania zwierząt wodnych należących do gatunków podatnych, które podlegają środkom krajowym oraz wskazano warunki sprawozdawczości rocznej. Oprócz tego podjęto odpowiednie środki bezpieczeństwa adekwatne do obecnej sytuacji epidemiologicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz afrykańskiego pomoru świń. 

Istotne znaczenie dla przyszłych kierunków rozwoju prawa żywnościowego może mieć także Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Od producenta do konsumenta (od pola do stołu) – wymiar lokalny i regionalny. Wprawdzie nie ma ona charakteru powszechnie obowiązującego prawa jednakże wskazuje tendencje w jakich powinna zmierzać polityka unijna w zakresie żywności. W ramach tej opinii wskazano m.in. zalecenia polityczne w odniesieniu do realizacji strategii „od pola do stołu”, zwrócono uwagę na kwestię sparcie dla producentów, promowanie krótkich i przejrzystych łańcuchów dostaw oraz walkę z otyłością, promowanie odpowiedzialnej i krytycznej konsumpcji. 

Pełen przegląd zmian w prawie żywnościowym jakie zostały uchwalone w lutym 2021 wraz z krótkim komentarzem do każdej z nich dostępne w ramach abonamentu Strefy Managera pod adresem:

PEŁNA WERSJA: PRZEGLĄD ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO - LUTY 2021

 

POSŁUCHAJ PODCASTU


Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn