Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - maj 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Chcesz dowiedzieć się co zmieniło się w prawie żywnościowym w ciągu ostatniego miesiąca, ale nie masz czasu czytać? Wysłuchaj podcastu! Od teraz dostępny także na Spotify i Apple Podcasts!

W maju 2021 uchwalono 74 nowelizacje prawa żywnościowego, z czego 10 dotyczyło krajowego porządku prawnego. W Polsce zmieniono warunki przyznawania pomocy finansowej na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW, poprzez np. przedłużenie terminu składania wniosków o płatność z dnia 30 czerwca 2023 r. na 30 czerwca 2025 r. oraz określenie kolejności przyznawania pomocy w ramach poszczególnych działań. Przedłużono także okres ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których wzory zostały określone w odpowiednich przepisach. Termin ten przedłużono do dnia 31 grudnia 2021 r. (dotychczas był to 30 czerwca 2021 r.).

Przechodząc na grunt prawa unijnego, warto zwrócić uwagę na program na rzecz jednolitego rynku. Jego celem jest mi.in. poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego, zwłaszcza ochrona i wzmocnienie pozycji obywateli, konsumentów i przedsiębiorstw, a w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Łączny budżet programu wyniesie ponad 4 mld euro. 

W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, uchwalono szereg przepisów zmierzających do doprecyzowania jego przepisów. Na przykład, ustanowiono publiczny rejestr organów wyznaczonych do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych oraz sformułowano zasady stosowania rozporządzenia 2019/787 poprzez np. określenie zakresu informacji jakie mają być przekazywane Komisji przez państwa członkowskie.

Uchwalono kilka zmian w warunkach prowadzenia produkcji ekologicznej, które zaczną być stosowane od 1 stycznia 2022. Zmieniono wymogi stawiane grupom producentów w ramach produkcji ekologicznej, np. w obecnym brzmieniu przepisów, do takiej grupy mogą należeć członkowie, którzy prowadzą działalność produkcyjną lub ewentualną dodatkową działalność w niewielkiej odległości od siebie w tym samym państwie członkowskim lub w tym samym państwie trzecim. Określono jakie procedury wewnętrzne musi obejmować system kontroli, zobowiązano grupę podmiotów do wyznaczenia kierownika systemu kontroli wewnętrznych oraz wskazano przykładowe niedociągnięcia systemu kontroli. Zezwolono na pewne odstępstwa w warunkach produkcji ekologicznej w odniesieniu do skiełkowanych nasion i główek cykorii, pasz dla niektórych zwierząt akwakultury i leczenia zwierząt akwakultury przeciwko pasożytom. 

Jak co miesiąc, zaktualizowano obszary dotknięte takimi chorobami zwierząt jak wysoce zjadliwa grypa ptaków oraz afrykański pomór świń. W Polsce odnotowano jeden przypadek afrykańskiego pomoru świń u dzikiej świni w powiecie szamotulskim. W przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków odnotowano kolejne zachorowania w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli, w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim.

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

 

Spotifylink

Apple Podcasts: link

Google Podcastslink
 
Pocket Casts: link
 
Anchor: link

 

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem:  https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-maj-2021 

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-maj-2021 

Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn