Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - marzec 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Marzec 2021 r. przyniósł 112 nowelizacji prawa żywnościowego z 23 dotyczyły prawa krajowego. Wiele z nich odnosiło się do kwestii związanych z otrzymywaniem płatności, dotacji oraz dofinansowań związanych z różnymi programami wspierania sektora spożywczego. Dotyczy to np. pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, zmiany warunków przyznawania „Premii dla młodych rolników” oraz pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”. Określono także warunki postępowania w celu pozyskania dotacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Ogłoszono teksty jednolite kilku ustaw, m.in. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Tekst jednolity nie obejmuje jednak m.in.. zmian wynikających z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa określa m.in. zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego i uchylenia tej decyzji oraz zasady ich finansowania.

W prawie unijnym po raz kolejny znowelizowano przepisy w zakresie higieny w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków, stosownie do zaistniałej obecnie sytuacji epidemiologicznej. W Polsce ogniska te pojawiły się w gospodarstwach, w których utrzymuje się drób lub inne ptaki żyjące w niewoli, w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Zmieniono specyfikację kilku produktów wpisanych do wykazu chronionych oznaczeń geograficznych oraz chronionych nazw pochodzenia takich jak m.in. „Münchener Bier”. W odniesieniu do branży opakowań, istotne znaczenie ma określenie nowych warunków posługiwania się oznakowaniem ekologicznym UE dla produktów z grupy twardych pokryć. Możliwość ta została przyznana obecnie także m.in. półproduktom z kamienia naturalnego (tj. kamieniom wymiarowym produkowanym w kamieniołomach) oraz w prefabrykatom z betonu (tj. spoiwom hydraulicznym produkowanym w piecach lub cementom alternatywnym). 

Sprostowano polskie tłumaczenie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Na mocy niniejszego sprostowania zmieniono tłumaczenie określeń jakie mają być stosowane w przypadku produktów zawierających plastik, np. zamiast »ZAWIERA PLASTIK«  powinno być »PRODUKT ZAWIERA PLASTIK«. To jednak niejedyne sprostowania jakie pojawiły się w ubiegłym miesiącu.

Pełen przegląd zmian w prawie żywnościowym jakie zostały uchwalone w marcu 2021 wraz z krótkim komentarzem do każdej z nich dostępne w ramach abonamentu Strefy Managera pod adresem:

https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-marzec-2021.

Chcesz dowiedzieć się, jakie nowelizacje prawa żywnościowego zostały uchwalone w lutym? Sprawdź komentarz do zmian oraz wysłuchaj podcastu dostępnego pod adresem: 

https://foodfakty.pl/komentarz-do-zmian-w-prawie-luty-2021 

Przegląd dostępny jest także w formie podcastu zamieszczonego poniżej.

POSŁUCHAJ PODCASTU


 

Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn