Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - sierpień 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Sierpień 2021, pomimo tego, że był miesiącem wakacyjnym, przyniósł aż 117 nowelizacji prawa żywnościowego. W polskim porządku prawnym było ich 26, a w unijnym 87. 

W polskim prawie żywnościowym zmieniono warunki prowadzenia rybołówstwa komercyjnego; np. dodano możliwość korzystania z takich narzędzi połowowych jak np. różne narzędzia haczykowate, w tym bliżej nieokreślone, – MIS, w tym włoczki żywcowe. Zaktualizowano także wysokość masy żywej wagi dorszy znajdujących się na pokładzie statku rybackiego w przypadku, której dokonuje się wyładunku w określonych portach. Dotychczas było to 750 kg, a obecnie będzie 250 kg.

Z punktu widzenia badań laboratoryjnych, istotne znaczenie ma ustanowienie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, które dotyczą np. organizacji jednostki badawczej, jej personelu, programu zapewniania jakości, przyrządów pomiarowych, materiałów i odczynników, systemów badawczych, materiałów badanych i materiałów odniesienia oraz sprawozdań z badań. Dodatkowo, wskazano sposób dokonywania kontroli i weryfikacji spełniania przez jednostki badawcze określonych wymogów oraz procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. 

Ze względu na rozprzestrzenienie się koronawirusa wśród norek, zmieniono przepisy w zakresie zwalczania jego rozprzestrzeniania. Dotychczas, w przypadku stwierdzenia choroby w danym gospodarstwie, norki były niezwłocznie zabijane, a obecnie będą przebywać w odosobnieniu oraz podlegać strzeżeniu oraz obserwacji. Doprecyzowano przepisy w zakresie pobierania próbek od zwierząt. 

W kwestii zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroba zakaźnych, istotne znaczenie ma uchwalenie szczegółowych warunków postępowania w związku z afrykańskim pomorem świń w Polsce. Nakazano m.in. trzymanie świń w odrębnych i zamkniętych pomieszczeniach, karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych, sporządzanie spisu świń oraz wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie. Zakazano m.in. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików, które mogły być zakażone afrykańskim pomorem świń.

Pojawiły się  nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce, na Słowacji i w Niemczech. W Polsce miało to miejsce u świń utrzymywanych w powiatach żuromińskim, mławskim, nowomiejskim oraz u dzikich świń w powiatach gorzowskim i leszczyńskim. Podobnie w przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8, której nowe przypadki odnotowano w Polsce, w gospodarstwie, w którym utrzymuje się drób lub ptaki żyjące w niewoli w województwie mazowieckim.

W prawie unijnym uwagę przykuwa zatwierdzenie wielu chronionych nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych, wśród których wymienić można np. „Olio di Roma”. Jest to włoska oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia, o barwie od zielonej do złotożółtej, zmieniająca się w miarę upływu czasu. Również nazwa Nazwa „Vanille de l’île de La Réunion” uzyskała ochronę i została zarejestrowana w rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Produkt ten może być wprowadzany jako wanilia „sucha”, „oszroniona” lub „świeża”. Wanilia tej odmiany jest prezentowana w całych strąkach spreparowanych, z nasionami. 

Więcej na ten temat przeczytaj w poniższym artykule: 

https://foodfakty.pl/nowe-oznaczenie-geograficzne-wanilia 

oraz

https://foodfakty.pl/komisja-zatwierdza-piec-nowych-oznaczen-geograficznych 

Ze względu na niedostosowanie prawodawstwa krajowego do nowych unijnych przepisów w zakresie świadectw pochodzenia, ustanowiono odstępstwa od zasady dotyczącej dowodu pochodzenia do celów dopuszczenia do obrotu, w odniesieniu do otwartych kontyngentów taryfowych. W efekcie tego odstępstwa, organy celne mogą zażądać wszelkich alternatywnych dowodów niezbędnych do udowodnienia pochodzenia produktów, jeżeli podmioty nie są w stanie przedstawić świadectwa pochodzenia, zgodnego z nowymi przepisami. Odstępstwo to stosuje się od dnia 1 czerwca 2021 r.

Zmianie uległy także przepisy dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Znowelizowano załącznik III rozporządzenia nr 853/2004, który określa wymogi szczególne dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. Nowe przepisy dotyczą m.in. produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa dzikich ssaków parzystokopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych, możliwości uboju niektórych domowych zwierząt jednokopytnych w gospodarstwie pochodzenia oraz możliwości zatwierdzenia rzeźni polowych.

Więcej na ten temat przeczytaj w poniższym artykule:

https://foodfakty.pl/nowelizacja-przepisow-dot-higieny-zywnosci-pochodzenia-zwierzecego 

 

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

Spotify: link

Apple Podcasts: link

Google Podcasts: link

Pocket Casts: link

Anchor: link

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-sierpien-2021

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-sierpien-2021

Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn