Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komentarz do zmian w prawie - wrzesień 2021

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W polskim porządku prawnym zmieniono rozporządzenie ws. warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Znowelizowano szereg warunków związanych z przyznawaniem dopłat np. wydłużono termin na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową z 30 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r. Do tego samego dnia przedłużono możliwość wyrażenia przez Agencję zgody na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność końcową po upływie niektórych ustawowych terminów. Zwiększono także kwotę pomocy ze 100 tys. do 200 tys. na pomoc dla rolników oraz ich małżonków. 

Ze względu na trudne warunki klimatyczne panujące w Polsce, szczególnie istotne znaczenie ma ogłoszenie Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Określa on takie kwestie jak m.in. możliwość powiększania dyspozycyjnych zasobów naturalnych tj. np. naturalnej retencji, retencji zbiornikowej, konkretne propozycje budowy urządzeń wodnych. Sformułowano propozycje działań na obszarach rolnych oraz zurbanizowanych np. poprzez rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych. 

Jak co miesiąc, w prawie unijnym ukazały się aktualizacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w przypadku afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków. W Polsce nie odnotowano żadnych nowych przypadków zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków, natomiast pojawiły się kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń zarówno u dzikich jak i utrzymywanych w Polsce świń. Nowe przypadki wykryto w województwie dolnośląskim, zachodniopomorskim oraz mazowieckim.

Pozostając w tematyce chorób zakaźnych zwierząt, należy mieć na uwadze zmianę wzoru świadectwa zdrowia dla przemieszczeń przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z obszarów objętych ograniczeniami ustanowionych w celu zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania. Zmiana dotyczy dokumentów handlowych i świadectw zdrowia. Rozporządzenie stosuje się od dnia 17 października 2021 r. Doprecyzowano również przepisy w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych. Obecnie, np. mają one mieć zastosowanie wyłącznie do zwierząt dzikich należących do gatunków umieszczonych w wykazie w odniesieniu do każdej konkretnej choroby zgodnie z odpowiednimi przepisami. Przewidziano także m.in. odstępstwo od przepisów, polegające na tym, że psy, koty i fretki, które mają zostać przemieszczone do celów naukowych do innego państwa członkowskiego, nie muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie, a psy nie muszą być leczone przeciwko zarażeniu pasożytem Echinococcus multilocularis, jeżeli zwierzęta te były przeznaczone dla zatwierdzonych jednostek, instytutów lub ośrodków. 

W odniesieniu do ograniczeń związanych z przemieszczaniem pewnych produktów pochodzących z określonych terenów, warto wspomnieć o rozporządzeniu dotyczącym szczególnych środków dotyczących wprowadzania do obrotu żywności i paszy pochodzącej z regionu Fukushima w Japonii, w związku z wybuchem elektrowni jądrowej, jakie miał tam miejsce. Rozporządzenie ma zastosowanie do przesyłek produktów, których masa brutto nie przekracza 10 kg produktu świeżego lub 2 kg produktu suszonego. Określa ono warunki wprowadzenia do Unii tych produktów, wymogi stawiane świadectwom urzędowym oraz warunki prowadzenia urzędowych kontroli w związku z wprowadzaniem produktów do Unii. 

Pojawiły się także kolejne regulacje uzupełniające przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Tym razem doprecyzowano wymogi, jakie muszą spełniać uznane organy kontrolne i jednostki certyfikujące, które m.in. muszą mieć zarejestrowaną siedzibę w jednym państwie członkowskim lub w państwie trzecim; gwarantują odpowiednią obiektywność i bezstronność i nie pozostają w żadnym konflikcie interesów w zakresie wykonywania ich zadań kontrolnych; dysponują wiedzą ekspercką, wyposażeniem oraz infrastrukturą; dysponują odpowiednimi i właściwie utrzymywanymi pomieszczeniami i sprzętem oraz wystarczającą liczbą wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. 

Podcast dostępny jest także na największych platformach streamingowych takich jak np. Spotify, Apple Podcasts oraz Google Podcast. Zapraszamy do śledzenia i obserwowania naszego kanału! Wszystkie niezbędne linki znajdziesz poniżej.

Spotify: link

Apple Podcasts: link

Google Podcasts: link

Pocket Casts: link

Anchor: link

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zapoznaj się z PEŁNYM przeglądem zmian w prawie żywnościowym, gdzie każda nowelizacja opatrzona została krótkim komentarzem oraz linkiem do zmienionego aktu prawnego, co znacząco ułatwia poruszania się między poszczególnymi przepisami.

Raport LEX Scan dostępny jest pod adresem: https://foodfakty.pl/pelna-wersja-przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-wrzesien-2021

Darmowa wersja pliku: https://foodfakty.pl/przeglad-zmian-w-przepisach-prawa-zywnosciowego-wrzesien-2021

Wybierz obszar: Podcasty Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn