Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska opublikowała raport roczny RASFF za 2020 r.

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

UE posiada jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności na świecie – w dużej mierze dzięki przepisom UE, które zapewniają, że żywność jest bezpieczna dla konsumentów. Kluczowym narzędziem zapewniającym przepływ informacji umożliwiającym szybką reakcję w przypadku wykrycia zagrożeń dla zdrowia publicznego w łańcuchu żywnościowym jest RASFF – system wczesnego ostrzegania o żywności i paszach.

Jak wg RASFF wyglądał rok 2020?

W 2020 r. RASFF miał w szczególności do czynienia z poważnym incydentem związanym z zanieczyszczeniem żywności, kiedy to we wrześniu Belgia zgłosiła wysoki poziom niedozwolonego pestycydu - tlenku etylenu, w nasionach sezamu z Indii. Substancji, dla której w przepisach dotyczących tego towaru określono najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wynoszący 0,05 ppm. Spowodowało to bezprecedensową aktywność w systemie RASFF, polegającą na wymianie informacji na temat wykrycia tlenku etylenu, identyfikacji partii produktów, których to dotyczy, oraz śledzeniu ich dystrybucji.

Pestycydy w RASFF w 2020 >> Dane dotyczące tlenku etylenu <<

Ogólnie rzecz biorąc, wzrosła liczba powiadomień w systemie RASFF dotyczących importowanej żywności w związku z niedozwolonymi pestycydami. W ciągu ostatnich kilku lat nie odnowiono zezwoleń na kilka często stosowanych pestycydów, stosując podejście ostrożnościowe, które zapewnia, że nie mogą wystąpić żadne negatywne skutki nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także dla środowiska i różnorodności biologicznej, zgodnie z nową strategią "Farm to Fork", wzywającą do bardziej zrównoważonego sposobu produkcji żywności.

Godne uwagi jest to, że większość zanieczyszczeń tlenkiem etylenu została zgłoszona przez firmy sprawdzające swoje zapasy (kontrole własne w porównaniu z kontrolami urzędowymi). Podobnie jak w latach ubiegłych większość zgłoszeń w 2020 r. dotyczyła produktów spożywczych, z niewielkim odsetkiem zgłoszeń dotyczących pasz (6%) i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (3%).

Powiadomienia RASFF według kraju pochodzenia w 2020 r.

Z raportu wynika, że w 2020 r. państwa członkowskie zgłosiły Komisji Europejskiej 3862 powiadomień. 1430 zaklasyfikowano jako ostrzeżenia, wskazujące na zagrożenie dla zdrowia, 572 jako informację do podjęcia działań następczych, 791 jako informacje wymagające uwagi, 1056 jako powiadomienie o odrzuceniu na granicy oraz 13 jako powiadomienie informacyjne.

W porównaniu do 2019 r. liczba powiadomień alarmowych, sugerujących poważne zagrożenie dla zdrowia produktu znajdującego się w obrocie, wzrosła o 22%. W ciągu ostatnich kilku lat roczna liczba powiadomień alarmowych podwoiła się, co pokazuje, że w tym okresie sieć stała się znacznie sprawniejsza w wykrywaniu i zgłaszaniu żywności i pasz, co stanowi poważne zagrożenie dla konsumentów. Co więcej, wzrost liczby powiadomień jest znaczący już szósty rok z rzędu! Natomiast gwałtowny spadek liczby powiadomień o odrzuceniu na granicy (-30%) jest najprawdopodobniej odzwierciedleniem wpływu pandemii COVID-19 na handel światowy, bardziej niż na same kontrole.

10 najpopularniejszych zgłoszeń według kraju pochodzenia

Polska w RASFF w 2020 >> Dane dotyczące Polski <<

Odnotowano 273 powiadomienia o Salmonelli w produktach drobiowych pochodzących z Polski. Około połowa z nich dotyczyła Salmonelli Enteritidis (149 powiadomień), dla której ustalono kryterium bezpieczeństwa żywności dla świeżego drobiu. Szesnaście podmiotów uznano za powtarzające się.

Pełna treść raportu: The Rapid Alert System for Food and Feed Annual Report 2020

Źródło:https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and-feed-safety-alerts_en


 

Bieżąca analiza produktów niebezpiecznych w formie miesięcznych raportów Food Risk w ramach Strefy Managera, a także:

  • LEX Scan - miesięczny raport zmian w prawie żywnościowym wraz z krótkim komentarzem
  • Opracowania Prawne naszych Ekspertów
  • Tablicę Managera Food Fraud i Food Risk
  • Dedykowane webinaria, szkolenia, warsztaty

>> Dowidz się więcej o STREFIE MANAGERA <<

Zadzwoń +48 501 370 590 lub napisz strefamanagera@foodfakty.pl

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn