Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Komisja Europejska po raz pierwszy zatwierdza owady jako nową żywność

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Komitet ds.Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (sekcja Nowej Żywności i Bezpieczeństwa Toksykologicznego), złożony z przedstawicieli wszystkich krajów UE, 3 maja wydał pozytywną opinię w sprawie projektu aktu prawnego zezwalającego na wprowadzenie do obrotu mącznika żółtego jako nowej żywności.

Termin mącznik żółty odnosi się do larw chrząszcza Tenebrio molitor.

Nowa żywność jest przeznaczona do stosowania jako całe suszone owady, w postaci przekąsek lub jako składnik żywności, w szeregu produktów spożywczych.

Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała projekt aktu prawnego zezwalającego na wprowadzenie do obrotu suszu mącznika żółtego jako nowej żywności.

Po naukowej ocenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest to pierwsze zezwolenie na wprowadzenie owadów jako nowej żywności do obrotu w UE.

Państwa członkowskie dały zielone światło dla Komisji, aby zezwoliła podmiotowi działającemu na rynku spożywczym, który wystąpił o to zezwolenie, na wprowadzenie produktu na rynek UE. 

Nowe rozporządzenie w sprawie żywności

Rozporządzenie w sprawie nowej żywności pomaga przedsiębiorstwom spożywczym wprowadzać „innowacyjną żywność” na rynek UE, gwarantując jednocześnie ich bezpieczeństwo. Rozporządzenie dotyczy każdej żywności takiej jak owady, algi, nowe białka roślinne lub tradycyjna żywność z krajów trzecich, która nie była spożywana w UE w znacznym stopniu przed 15 maja 1997 r.

Zasady leżące u podstaw rozporządzenia w sprawie nowej żywności są takie, że nowa żywność musi być bezpieczna dla konsumentów i odpowiednio oznakowana, aby ich nie wprowadzać w błąd, a jeśli nowa żywność ma zastąpić inną żywność, nie może różnić się w taki sposób, aby konsumpcja nowej żywności byłaby niekorzystna pod względem odżywczym dla konsumenta ”- zauważa Komisja.

Obecnie owady jako żywność stanowią bardzo małą niszę rynkową w UE.

Zalety

„Korzyści dla środowiska płynące z hodowli owadów na żywność są oparte na wysokiej wydajności konwersji paszy owadów, mniejszej emisji gazów cieplarnianych, mniejszym zużyciu wody i gruntów ornych oraz zastosowaniu biokonwersji opartej na owadach jako rynkowego rozwiązania ograniczającego marnotrawstwo żywności. ”

Opinia FAO

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) owady jako żywność „pojawiają się jako szczególnie istotny problem w XXI wieku ze względu na rosnące koszty białka zwierzęcego, brak bezpieczeństwa żywnościowego, presję środowiskową, wzrost populacji i rosnące zapotrzebowanie na białko wśród klas średnich ”.

Należy znaleźć rozwiązania alternatywne dla konwencjonalnego inwentarza żywego. Dlatego też spożycie owadów pozytywnie wpływa na środowisko, zdrowie i źródła utrzymania ”- stwierdziła Komisja.

FAO wskazuje również, że owady są pełnowartościowym i zdrowym źródłem pożywienia o wysokiej zawartości tłuszczu, białka, witamin, błonnika i minerałów. Dlatego są alternatywnym źródłem białka, ułatwiającym przejście na zdrową i zrównoważoną dietę.

W ramach programu „Horyzont Europa”, który jest programem finansowania badań i innowacji, białka pochodzenia owadów są uważane za jeden z kluczowych obszarów badań.

 

Źródła:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/approval-first-insect-novel-food_en

 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Dodatki i składniki Prawo żywnościowe

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn