Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Kurs auditorów wiodących systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 (CQI/IRCA: 17977-PR 238)

Data: 29.11.2021 Miejsce:
Czas trwania: 46 h

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów systemów zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony wg wymagań ISO 9001 w zgodności z ISO 19011 lub ISO/IEC 17021 (w zależności od zastosowania)

Szkolenie skierowane do

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

 • których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania
 • odpowiedzialnych za system zarządzania
 • zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania
 • którym powierzone zostało przeprowadzenie audytu systemu w organizacji
 • pełnomocników (reprezentantów kierownictwa) ds. systemu zarządzania
 • audytorów wewnętrznych
 • pracujących w charakterze auditora wiodącego dla jednostek certyfikujących
 • zainteresowanych zdobyciem uprawnień auditora wiodącego

Program

 • Wprowadzenie do norm serii ISO 9000
 • Wymagania normy ISO 9001
 • Zasady auditingu wg ISO 19011
 • Auditowanie
 • Ćwiczenia, scenki rodzajowe, case studies: planowanie auditów, prowadzenie auditów, identyfikacja i ocena niezgodności, analiza dokumentacji i zapisów
 • Egzamin końcowy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W HARMONOGRAMIE

Warunki uczestnictwa

OCZEKIWANIA WIEDZY WSTĘPNEJ OD UCZESTNIKÓW

Od uczestników przystępujących do kursu oczekuje się wiedzy wejściowej w zakresie:

 • Znajomości normy ISO 9001:2015
 • Systemów Zarządzania: cykl PDCA, główne elementy sytemu zarządzania, wzajemne powiązania pomiędzy odpowiedzialnością najwyższego kierownictwa, polityką, celami, planowaniem, wdrożeniem, środkami pomiaru,  przeglądem i ciągłym doskonaleniem
 • Zarządzania Jakością: fundamentalne koncepcje i 7 zasad zarządzania zgodnie z ISO 9000
 • ISO 9001 – znajomość wymagań, powszechnie stosowanych terminów i definicji zarządzania jakością stosowanych w normie ISO 9001

 

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Uczestnicy, którzy pozytywnie zaliczą egzamin końcowy oraz uzyskają pozytywną ocenę z całości kursu otrzymają certyfikat auditora wiodącego IRCA wymagany przez wiele jednostek certyfikacyjnych jako warunek rozpoczęcia praktyki auditorskiej. Pozostali uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

 

Termin szkolenia: 29.11-03.12.2021
Cena 3 140 zł +23% VAT za udział 1 osoby w szkoleniu stacjonarnym. Cena obejmuje prowadzenie zajęć, koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia kursu, opłaty IRCA, a także przerwy kawowe i obiad. 

 

Rejestracja oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie szkolenia:

https://learning.sgs.com/lmt/!clmsLink.dt?site=sgsssc&type=R&id=57340902&lang=pl&region=pl

 


 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn