Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Lecytyna owsiana w wyrobach kakaowych

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Procesy i Technologie, Składniki Żywności

Lecytyna owsiana może być stosowana w wyrobach kakaowych i czekoladowych. Jakie są warunki jej stosowania?

Podstawa prawna 

Zmiana nastąpiła na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2022/1023 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania lecytyny owsianej w wyrobach kakaowych i czekoladowych objętych dyrektywą 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Istota nowelizacji 

Na podstawie rozporządzenia 2022/1023 zezwolono na stosowanie lecytyny owsianej jako emulgatora w kategorii żywności „wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE”. Dodatek ten otrzymał numer E 322a, a jego maksymalny poziom stosowania wynosi 20 000 mg/kg. Jak podkreślono w motywie 7 rozporządzenia 2022/1023 „Lecytyna owsiana jest frakcjonowanym olejem owsianym, który działa jako emulgator i ułatwia produkcję wyrobów kakaowych i czekoladowych poprzez zmniejszenie lepkości i granicy plastyczności wyrobów czekoladowych. Umożliwia to łatwe pompowanie roztopionej czekolady podczas przetwarzania. Ponadto lecytyna owsiana zapobiega pojawianiu się na powierzchni produktów wykwitu tłuszczu – szarawego nalotu – podczas przechowywania.”. 

Specyfikacja 

Zgodnie ze specyfikacją dodatku, która stanowi załącznik II rozporządzenia 2022/1023 lecytyna owsiana może być także nazywana frakcjonowanym olejem owsianym. Według definicji zawartej w niniejszym załączniku „Lecytyna owsiana jest frakcjonowanym olejem owsianym bogatym w lipidy polarne, głównie galaktolipidy. Lecytynę owsianą wytwarza się z ziaren owsa o jakości spożywczej, które są przesiewane i ekstrahowane przy użyciu etanolu w podwyższonej temperaturze w celu uzyskania surowego ekstraktu lipidowego. Ten surowy ekstrakt poddaje się wieloetapowemu parowaniu i filtrowaniu, co pozwala na uzyskanie surowego oleju owsianego, który jest oddzielany, odparowywany i filtrowany w celu wytworzenia lecytyny owsianej. Do ekstrakcji jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny można stosować wyłącznie etanol.”. W załączniku określono także  m.in. poziomy czystości oraz kryteria mikrobiologiczne. 

Pełen tekst rozporządzenia 2022/1023 znajdziesz pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.172.01.0005.01.POL&toc=OJ:L:2022:172:TOC 

 

Wybierz obszar: Dodatki i składniki Nowości rynkowe Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn