Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Materiały do kontaktu z żywnością – ECHA i EFSA współpracują odnośnie ponownej oceny związków srebra

Kategoria: Opakowania

Materiały mające kontakt z żywnością to wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, takie jak opakowania i pojemniki, sprzęt kuchenny, sztućce i naczynia. Mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym tworzyw sztucznych, gumy, papieru i metalu. Obejmują one również materiały stosowane w urządzeniach przetwórczych, takich jak maszyny produkcyjne, a także pojemniki używane do transportu. Prawodawstwo europejskie dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością obejmuje również materiały, które mają kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, np. butelki, ale wyklucza stacjonarne urządzenia wodociągowe.

Należy ocenić bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością, ponieważ chemikalia mogą migrować z materiałów do żywności. Materiały muszą być wytwarzane zgodnie z przepisami UE, w tym z dobrymi praktykami produkcyjnymi, aby ewentualne przeniesienie do żywności nie budziło obaw o bezpieczeństwo, nie zmieniało składu żywności w niedopuszczalny sposób ani nie miało negatywnego wpływu na smak i/lub zapach żywności.

W marcu 2021 r. ECHA i EFSA opublikowały wspólny dokument w celu porównania ocen przeprowadzonych na związkach srebra stosowanych jako biobójcze substancje czynne w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM).

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2021-02/joint-efsa-echa-comparison-evaluations-perfomed-silver-compounds-biocidal-active-substances-fcm.pdf

Dokument zawiera:

  • Przegląd ocen przeprowadzonych w odniesieniu do tych substancji zgodnie z ich odpowiednimi ramami prawnymi (rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych (UE) nr 528/2012; rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
  • Wspólne konkluzje ECHA/EFSA dotyczące dostosowania ich oceny naukowej z uwzględnieniem odpowiednich ram regulacyjnych.

Współpraca między EFSA i ECHA jest procesem ciągłym i rozwija się dalej, aby wspierać Komisję w formułowaniu różnych ram regulacyjnych oceny ryzyka.

Co ustalono?

Zgodnie z wnioskiem Komisji, ECHA i EFSA zacieśniły współpracę w zakresie przeglądu związków srebra PT04, które są stosowane w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wnioski i rozważania zawarte w niniejszym dokumencie przedstawiają wspólny pogląd ECHA i EFSA.

Zgodnie ze swoimi odpowiednimi przepisami i wytycznymi dotyczącymi wymogów w zakresie danych EFSA i ECHA przeprowadziły dwie oceny o różnych celach i metodologiach, zauważając, że scenariusz szacowania narażenia w ciągu doby jest zharmonizowany.

ECHA i EFSA stwierdzają, że opinie EFSA w kontekście rozporządzenia w sprawie FCM oraz i ocena dokonana przez eCA w kontekście BPR są spójne w ramach ich odpowiednich ram regulacyjnych.

Ocena produktów biobójczych przewiduje ADI, które jest oparte na nowszych badaniach niż NOAEL dla ludzi podany przez WHO, który został uwzględniony przez EFSA w opiniach z lat 2004, 2005 i 2011, i które mogą być wykorzystane do oceny ryzyka migracji specyficznej na mocy rozporządzenia w sprawie FCM10. Należy zatem wziąć pod uwagę ADI ustalone w kontekście BPR, aby dokonać przeglądu istniejącego całkowitego limitu migracji specyficznej (SML(T)) stosowanego do migracji jonów srebra, ewentualnie z uwzględnieniem współczynnika przydziału i rozważenia populacje inne niż dorosłe.

Współpraca między interfejsem EFSA i ECHA rozpoczęła się w 2014 r. i rozwija się w celu wspierania Komisji w artykułowaniu różnych ram regulacyjnych w odniesieniu do oceny ryzyka, a dzięki temu ćwiczeniu EFSA i ECHA zyskały lepsze zrozumienie podobieństw i różnic w ich zakresie i metodologii, co ułatwi dalszą współpracę.

Prawodawstwo UE dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Źródło: EFSA

Wybierz obszar: Opakowania

Autor: Katarzyna Oleksy

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn