Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mikrobiologiczne badania żywności oraz interpretacja i wykorzystanie wyników

Data: 12.03.2020 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych informacji dotyczących mikrobiologicznych badań żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z interpretacją oraz wykorzystaniem wyników badań. Uczestnicy dowiedzą się, jakie jest znaczenie wyboru odpowiedniej metodyki badań mikrobiologicznych, w jaki sposób prawidłowo pobierać próbki żywności do badań oraz jak właściwie wykorzystać uzyskane wyniki badań mikrobiologicznych.

Szkolenie skierowane do

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kierownicy kontroli jakości, kierownicy i pracownicy laboratoriów oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikrobiologicznych badań żywności.
 • Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

Program

Przypomnienie podstawowych informacji mikrobiologicznych.

Drobnoustroje i ich rola w żywności.

 • Zagrożenia mikrobiologiczne (kwalifikacja), zatrucia pokarmowe.
 • Analiza i Ocena Ryzyka.
 • Kryteria mikrobiologiczne.
 • Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na wzrost i przetrwanie mikroorganizmów.

Metodyki badawcze stosowane w mikrobiologii.

 • Klasyczne metody badań.
 • Szybkie metody badań.
 • Monitoring higieny.
 • Kryteria wyboru zakresu badań.

Możliwości wykorzystania badań mikrobiologicznych jako narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności.

 • Bezpieczeństwo produktów spożywczych – podejście zapobiegawcze.
 • Strategia badań mikrobiologicznych.
 • Pobieranie próbek.
 • Badania trwałości żywności (shelf life study).
 • Dokumenty techniczne.

Znaczenie prawidłowego wyboru metodyki w powiązaniu z założonym celem wykorzystania badań.

 • Walidacja.
 • Charakterystyka metod badawczych (metody: ilościowe i jakościowe).
 • Niepewność wyniku.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn