Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Mikroplastik w żywności – prace UE

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Temat zanieczyszczeń żywności mikroplastikiem od kilku lat regularnie pojawia się w agendzie prac różnych instytucji UE.

W 2016 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował Stanowisko w sprawie „Obecności mikroplastiku i nanoplastiku w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem owoców morza” (ang. Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood, 10.2903/j.efsa.2016.4501).

WPROWADZENIE

Nie ma jednolitej i uznanej na arenie międzynarodowej definicji mikroplastiku. Dla celów swojego Stanowiska EFSA przyjął, że mikroplastik to heterogeniczna mieszanina o różnych kształtach materiałów określanych jako fragmenty, włókna, sferoidy, granulki, płatki, kuleczki występujące w zakresie 0,1 –5,000 µm.

W Stanowisku z 2016 r. EFSA stwierdza m.in., że wyniki eksperymentów wskazują, iż potencjalnie jest to możliwe, że mikroplastik przenoszony jest pomiędzy poziomami troficznymi. Przewód pokarmowy organizmów morskich zawiera największe ilości mikroplastiku, jednak te części zwykle usuwane są przed spożyciem. Natomiast w przypadku skorupiaków takich jak małże ta część jest spożywana. Ostrożny szacunek narażenia na mikroplastiki po spożyciu porcji małży (225 g) wynosiłby 7 µg plastiku. Generalnie zgodnie z ww. Stanowiskiem dane na temat występowania i toksyczności tych materiałów po ich spożyciu są niewystarczające do przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka.

W 2018 r. Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Center) opracowało podsumowanie aktualnej sytuacji z uwzględnieniem kwestii naukowych i legislacyjnych [dostępne TUTAJ]

Instytucje UE dbające o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów podkreślają konieczność analizy dodatkowych danych, opracowania metod detekcji a od strony konsumenckiej – być może wyznaczenia poziomów dopuszczalności, których obecnie w przepisach prawa żywnościowego brak.

Z raportu Eurobarometru z 2019 r. “Food safety in the EU” wynika, że średnio w UE 48% konsumentów słyszało o mikroplastiku a 21% twierdzi, że martwi ich mikroplastik w żywności.

Aktualnie EFSA szykuje się do rozpoczęcia prac nad dokładnym zbadaniem problemu. W dniach 8-9 czerwca br., w Lizbonie, odbędzie się 25 Kolokwium Naukowe EFSA zatytułowane „Skoordynowane podejście do oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z mikro- i nanoplastikami w żywności” (ang. "A coordinated approach to assess the human health risks of micro- and nanoplastics in food").

Abstrakty dotyczące zagadnienia, mogą być przesyłane do EFSA do 31 stycznia br. Muszą one odnosić się do jednego z następujących tematów:

  • rozwój metod analitycznych dla mikro- i nanoplastików
  • rozwój w zakresie oceny narażenia ludzi na mikro- i nanoplastiki
  • rozwój w zakresie identyfikacji i charakteryzacji zagrożeń dla mikro- i nanoplastów
  • kwestie rozumienia i postrzegania przez konsumentów mikro- i nanoplastików w żywności

Następnie w Lizbonie odbędą się dyskusje o charakterze naukowym dotyczące dwóch podstawowych kwestii:

1.    Ocena ryzyka: jakie braki w danych należy wypełnić, aby umożliwić ocenę ryzyka dla zdrowia?

2.    Społeczeństwo: co powoduje obawy społeczne i co może pomóc zrozumieć postrzeganie ryzyka przez ludzi?

Uwaga! Istnieje możliwość wzięcia udziału w konferencji. Rejestracja online rusza w lutym br.

ZNACZENIE DLA FIRM

Ze względu na duże zainteresowanie tematem instytucji UE, można się spodziewać, że w niedługim czasie powstanie nowa inicjatywa legislacyjna odnosząca np. do poziomu zawartości mikro- i nanoplastiku w żywności. Tempo prac nad nią i szczegółowe wymagania będą zależały od wyników prac naukowych i związanej z nimi analizy ryzyka.

Masz pytanie dotyczące prac instytucji EU nad nowymi zagadnieniami i przepisami prawa żywnsciowego? Napisz do nas: igifc@igifc.pl

 

Autor: Izabela Tańska

Izabela Tańska

Doradca ds. Prawa Żywnościowego IGIFC
Prezes Zarządu IGIFC
izabela.tanska@igifc.pl

Przeczytaj także

Polecane szkolenia

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn