Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Nowe przepisy dotyczące wina

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska opublikowała dwa nowe rozporządzenia w obszarze regulacji wina: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/33 z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 2—45) oraz rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/34 z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 46—76).

Powyższe rozporządzenia wprowadzają regulacje dotyczące

  • wniosków o objęcie ochroną,
  • zgłaszania sprzeciwu,
  • ograniczeń w stosowaniu chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych,
  • zmian w specyfikacji produktu i zmian określeń tradycyjnych,
  • unieważnienia ochrony,
  • etykietowania i prezentacji.

Obowiązywanie

Rozporządzenia weszły w życie 14.01.2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn