Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Obrazowanie spektralne - Videometer

Zarejestruj się

Program

Videometer specjalizuje się w obrazowaniu spektralnym, zautomatyzowanych pomiarach wizualnych i kontroli jakości. Koncentruje się na rozwoju wysokiej jakości systemów wizyjnych dla szerokiego grona branż.

Głównymi obszarami działalności Videometer są:

· Aparaty obrazowania spektralnego

· Dokładne wizualne pomiary tekstury, kolorystyki, topografii, połysku, kształtu i chemii powierzchni

· Kontrola jakości wizualnej w trybie online

· Robotyka wizyjna

· Projekty badawczo-rozwojowe związane z jakością

Firma działa w skali ogólnoświatowej dostarczając rozwiązań do szeregu branż spożywczych, począwszy od produkcji pierwotnej ( analiza spektralna ziaren, identyfikacja chorób roślin) poprzez aplikacje laboratoryjne, do kontroli in-line w procesach produkcyjnych i pakowania.

Prowadzący

 • Jens Michael Carstensen

  Jens Michael Carstensen

  Specjalność: obrazowanie spektralne, analiza obrazu, barwy i tekstury, zastosowanie przemysłowe technologia wizyjna, wsparcie działów R&D 

  Assoc. professor DTU - Technical University of Denmark

 • Jakub Ostaszewski

  Jakub Ostaszewski

  Przedstawiciel firmy Videometer w Polsce

Cel Webinarium

Celem webinarium jest przybliżenie technologii obrazowania spektralnego i jego wykorzystanie w procesie jednoczesnego pomiaru; koloru, kształtu, wilgotności i wielu innych parametrów stosownie do badanej próbki. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami odnośnie zakresu stosowanych widm pomiarowych, modeli statystycznych oraz konkretnych zastosowań w branży spożywczej.

Publiczność

Warsztaty skierowane są do szerokiego grona osób zajmujących się jakością produktów żywnościowych.

W tym szczególnie:

Osób odpowiedzialnych za jakość

Pracowników laboratoriów kontrolnych i analitycznych

Pracowników działów Rozwoju i Technologii oraz marketingu

Szefów produkcji w tym głównie procesów pakowania

Warunki uczestnictwa w Webinarium

Obrazowanie spektralne - technika rejestracji i analizy obrazu w zakresie widma światła widzialnego, a także mikrofal, dalekiej i bliskiej podczerwieni oraz ultrafioletu. Obraz wielospektralny składa się z wielu kanałów będących uogólnieniem kanałów barw podstawowych: R (red), G (green) i B (blue) na dowolne zakresy spektralne.

 

Czas trwania 30 min. Udział w webinarium jest bezpłatny, wymaga rejestracji i potwierdzenia udziału przez organizatora.

       

 

Powrót do listy