Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Opakowania a środowisko. Ocena cyklu życia LCA, ślad węglowy, GOZ, recykling, znakowanie - szkolenie ON-LINE

Data: 27.10.2022 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat zagadnień dotyczących: ograniczania wpływu opakowań
na środowisko w tym śladu węglowego, oceny jakości środowiskowej opakowań przy wykorzystaniu metody LCA (ocena
cyklu życia), przygotowania się przedsiębiorstw do nowych zadań i wyzwań związanych z GOZ (gospodarki
o obiegu zamkniętym), wzrostu poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w perspektywie lat 2025-
2030, wdrożenia do krajowego systemu prawnego wytycznych dyrektywy Single - Use Plastics oraz wzrostu kosztów
rozszerzonej odpowiedzialność producenta za opakowania, a także zasad stosowania na opakowaniach znaków
obejmujących aspekty środowiskowe oraz oznaczeń tekstowych (ekomarketing, greenwashing). Szkolenie prowadzone
jest w formie wykładów (prezentacja) oraz analizy przykładów, umożliwia wymianę doświadczeń
i konsultacje zagadnień zgłoszonych przez uczestników szkolenia. Uwzględnia zmiany systemu prawnego w 2022 r

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, przedsiębiorstw
wykorzystujących opakowania do pakowania wyrobów oraz działów zajmujących się systemami pakowania dla
określonych grup towarów, doborem materiałów oraz elementów, a także do wszystkich osób zainteresowanych
tematyką opakowań w ujęciu wymagań ochrony środowiska

Program


PROGRAM SZKOLENIA:


1. Wymagania ochrony środowiska w odniesieniu do opakowań
• Rola opakowań w cyklu ich życia (funkcja: ochronna, promocyjno-marketingowa, logistyczna, informacyjna, użytkowa, ekologiczna)
• Wpływ opakowań na środowisko
• Ocena cyklu życia (LCA) jako narzędzie oceny środowiskowej opakowań
• LCA - case study dla wybranych opakowań
• Ekomarketing

2. Opakowania a środowisko w ujęciu regulacji prawnych i normatywnych
• System prawny UE, ograniczania związane z dyrektywą Single - Use Plastics
• Krajowe regulacje
• Rozszerzona odpowiedzialność przedsiębiorców za opakowania, perspektywa lat 2025-2030

3. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w odniesieniu do opakowań
• Model oceny zrównoważonego rozwoju
• Systemy recyklingu odpadów opakowaniowych
• Ekoprojektowanie, znaczenie recyklingu w GOZ
• Opakowania z biotworzyw oraz z udziałem surowców z recyklingu

4. Funkcje znaków na opakowaniach związane z ochroną środowiska
• Znaki na opakowaniach - zasady stosowania: identyfikacja materiału, potwierdzenie spełnienia określonych wymagań lub kryteriów (przydatność do recyklingu materiałowego i organicznego,
wielokrotność użytku, zawartość surowców odnawialnych, redukcji CO2), udział surowców z recyklingu itd.
• Znaki wskazujące na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego zużyciu
• Inne znaki, w tym stosowane przez producentów

5. Pytania, podsumowanie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego - plik .doc lub zgłoszenie ze strony internetowej

 

https://hamilton.com.pl/wp-content/uploads/2022/06/Program-23-HYBRYDOWY-Opakowania-a-srodowisko.-Ocena-cyklu-zycia-_2022.pdf 

 

https://hamilton.com.pl/oferta/szkolenia/harmonogram-szkolen/

 

 

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn