Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Orzeczenie w sprawie zastosowania wizerunku owoców

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał bardzo ciekawy wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r. (III SA/Kr 1196/19) w sprawie nieprawidłowego oznakowania wprowadzonej do obrotu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (zastosowanie wizerunku owoców).

Wyrok ten oddala skargę w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania wprowadzonej do obrotu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Przedmiotem zaskarżenia była decyzja nakazująca zmianę oznakowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego poprzez usunięcie z tabeli wartości odżywczej wyrażenia "cytryniany", prawidłowe wyrażenie jednostek masy składników mineralnych, prawidłowe wyrażenie wartości odżywczej i składników mineralnych oraz usunięcie z opakowania, ulotki informacyjnej oraz saszetki grafiki owoców (malin).

Strona zaskarżyła powyższą decyzję w zakresie nakazu zmiany oznakowania poprzez usunięcie grafiki malin podnosząc, że organy dokonały interpretacji użycia wizerunku owoców w oderwaniu od pozostałych informacji o produkcie zawartych na opakowaniu. WSA w Krakowie nie przychylił się do stanowiska przedstawionego przez Stronę i wskazał, że: „W ocenie organów, o ile grafika owocu cytryny, zamieszczona na opakowaniu jest uzasadniona, gdyż wskazuje na zawartość składnika pochodzącego z tego owocu, tj. olejku cytrynowego, co wynika z przedłożonej przez spółkę specyfikacji dotyczącej zawartych w produkcie aromatów, to już aromat malinowy nie jest aromatem pochodzenia naturalnego, a jedynie mieszaniną substancji chemicznych. Przedmiotowy produkt nie zawiera w składzie naturalnego owocu maliny. Zdaniem organów, wizerunek owoców maliny zamieszczony na opakowaniu, ulotce informacyjnej oraz pojedynczej saszetce jednoznacznie oddziałuje na potencjalnych konsumentów w sposób sugerujący, że mają oni do czynienia z produktem zawierającym owoce lub naturalne składniki z nich pochodzące, co w konsekwencji wprowadza konsumenta w błąd.” oraz

 „Wskazać przy tym należy, że trafne było stanowisko organów, że zamieszczenie wizerunku owocu maliny nie zostało skutecznie zniwelowane przez zamieszczenie komunikatu "nie zawiera owoców". Taki sposób oznakowania zresztą wzajemnie się wyklucza. Przedstawienie na opakowaniu grafiki, w tym przypadku maliny, zwraca w większym stopniu uwagę, aniżeli napis (a dokładniej - jeden z napisów), sugerując konsumentowi przy tym, że produkt zawiera składniki pochodzące z owocu, którego wizerunek widnieje na opakowaniu lub nie zawiera składników pochodzących z owoców, ale zawiera aromat naturalny (w tym przypadku malinowy). Powyższe jednak nie ma miejsca w sprawie, bowiem po pierwsze sama spółka zamieściła na opakowaniu informację "nie zawiera owoców", a po drugie z przedłożonej przez nią specyfikacji produktu wynika, że aromat malinowy nie jest aromatem pochodzenia naturalnego, a jedynie mieszaniną substancji chemicznych.”.

Pełny tekst wyroku dostępny jest na stronie: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iii-sa-kr-1196-19/nadzor_sanitarny/954124.html.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn