Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Orzeczenie ws stosowania określenia „rustykalny”

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano uzasadnienie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 grudnia 2019 r. (III SA/Gl 973/19). Sprawa dotyczyła wprowadzania konsumenta w błąd poprzez sugerowanie szczególnych właściwości produktu poprzez zastosowanie w nazwie „Bezglutenowego rustykalnego chleba białego” określenia „rustykalny”. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty orzeczenia.

Przedmiotem zaskarżenia był nakaz zmiany oznakowania „Bezglutenowego rustykalnego chleba białego” poprzez usunięcie określenia „rustykalny” z nazwy produktu. Według Organu nakładającego nakaz „Przyjęta nazwa środka spożywczego "(...)" wraz z zastosowaną szatą graficzną opakowania, na którym przedstawiono bochenek chleba z odkrojonymi kromkami, częściowo owinięty ściereczką w kratkę oraz poprzez użycie dobrowolnej informacji "rustykalny" (słowo (...) wg słownika języka polskiego PWN to - "mający związek z wsią i jego mieszkańcami, mający cechy wiejskie), sugerujący produkcję wiejskimi, tradycyjnymi lub domowymi (prostymi) metodami, podczas gdy z zadeklarowanego składu wynikało, że jest to typowy produkt wytwarzany w warunkach przemysłowych, z użyciem dodatków do żywności i innych składników, powszechnie stosowanych w przemyśle spożywczym”.

WSA w Gliwicach przychylił się do stanowiska strony skarżącej, która wskazała, że zakwestionowany produkt posiada cechy wiejskie pod kątem wyglądu, masy bochenka oraz ręcznego wyrabiania ciasta w obrębie procesu produkcyjnego. Ponadto, w wyroku wskazano, że:

Zachowaniem zabronionym jest sytuacja, gdy nazwa wyrobu jest tak ścisła, że nabiera charakteru informacji a jednocześnie wprost nie odpowiada właściwościom towaru, gdyż wówczas jest ona nierzetelna i wprowadzająca w błąd (np. nazwanie masłem produktu, który nie składa się wyłącznie z tłuszczu pochodzącego z mleka). Natomiast przypadek, gdy poprzez nazwę producent stara się jedynie budować pozytywne skojarzenia np. przez włączenie do nazwy przymiotników "wiejski" "rustykalny", "babuni" czy innego, uznanego za atrakcyjny w oczach konsumentów, nie skutkuje ich wprowadzeniem w błąd, przy czym należy wyraźnie podkreślić, że jest tak jedynie wówczas, gdy określenie to funkcjonuje tylko jako element nazwy produktu, a nie jako obiektywna informacja o użytych surowcach, np. ekologicznych czy naturalnych, o sposobie produkcji, np. w warunkach domowych czy metodami tradycyjnymi albo bez użycia sztucznych dodatków lub substancji konserwujących.”

W tej sprawie WSA uchylił zaskarżone zalecenia pokontrolne i zasądził od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 200 zł.

Pełny tekst orzeczenia dostępny na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2B2363E78

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn