Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Orzeczenie ws wprowadzania konsumenta w błąd poprzez sugerowanie szczególnych właściwości produktu

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Opublikowano uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 października 2019 r. (II GSK 2811/17). Sprawa dotyczyła wprowadzania konsumenta w błąd poprzez sugerowanie szczególnych właściwości produktu jakim był rum z uwagi na umieszczenie informacji na etykiecie: „z trzciny cukrowej”. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty orzeczenia.

„Podczas kontroli zakwestionowano oznakowanie wyrobu spirytusowego o nazwie: [...] rum 37,5 % [...], z uwagi na zamieszczenie na etykiecie produktu napisu "z trzciny cukrowej". Powołując się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008 r., str. 16 ze zm.) [...] Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych […] podniósł, że rum nie może być wytwarzany z innych produktów niż surowce pochodzące z trzciny cukrowej. Tym samym, umieszczona na produkcie "[...] rum" informacja: "z trzciny cukrowej" sugeruje, że rum może być wytwarzany z innych surowców, a zatem produkt, którego dotyczy sprawa ma jakieś szczególne właściwości. Wobec powyższego, organ I instancji stwierdził wprowadzanie do obrotu określonej partii przedmiotowego artykułu spożywczego, której jakość handlowa niezgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego […]”

Sąd zgodził się z organami, że dokonując wyboru spośród kilku produktów z tej samej grupy asortymentowej, gdzie na etykiecie jednego produktu zostanie zamieszczona deklaracja surowcowa, konsument może wyszczególnioną cechę odebrać jako wyjątkową, świadczącą o lepszej jakości, co bezpośrednio wpłynie na jego decyzje zakupowe. Zaaprobował też stwierdzenie, że rum w Polsce rzeczywiście nie należy do produktów spożywanych powszechnie znanych. Nie daje to jednak możliwości naruszania przepisów prawa poprzez wyszczególnianie cech produktu, które są typowe dla całego asortymentu. Konsument w przeciwieństwie do producenta, nie jest zobligowany do znajomości prawa żywnościowego i rzeczywiście może nie posiadać wiedzy, iż rum to napój alkoholowy o wysokiej zawartości alkoholu wytwarzany ze sfermentowanego soku z trzciny cukrowej, koncentratu tego soku lub melasy. W sytuacji jednak, gdy nieświadomy konsument dokonuje wyboru w sklepie i wśród kilku butelek rumu różnych firm natrafi na jedyną etykietę opatrzoną informacją "z trzciny cukrowej", może taką deklarację zinterpretować jako gwarancję lepszej jakości oraz potraktować przedmiotowy produkt jako wyjątkowy, podczas gdy o żadnej wyjątkowości nie można tu mówić.”

W tej sprawie NSA oddalił skargę kasacyjną.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn