Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Patogenne szczepy E. coli w niemieckiej mące

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Naukowcy odkryli szeroką dystrybucję i dużą różnorodność bakterii E. coli wytwarzających toksynę Shiga (STEC) w niemieckiej mące. Ostatnie epidemie związane z skażoną mąką i niedogotowanym ciastem zostały zgłoszone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Badanie niemieckiej mąki wykazało, że może ona służyć jako wektor dla szczepów STEC o wysokim potencjale patogennym. Nieugotowanej mąki, takiej jak ta w cieście na ciasteczka i cieście, nie należy spożywać ze względu na ryzyko infekcji.

W styczniu 2020 r. Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) opublikował ocenę STEC w mące i udzielił konsumentom porad, jak zmniejszyć ryzyko.

Powszechne zanieczyszczenie

Naukowcy scharakteryzowali 123 szczepy STEC wyizolowane z produktów mącznych zebranych w latach 2015-2019 w Niemczech w ramach programów nadzoru żywności. Najwięcej izolatów było w 2018 roku – 56, a najmniej osiem w 2016 i 2019 roku.

Wykryto takie szczepy jak O157:H7, O145:H28, O146:H28 i O103:H2. Serotypy O187:H28 i O154:H31 były najbardziej rozpowszechnione, ale rzadko są powiązane z infekcjami. Mąka pszenna stanowiła blisko dwie trzecie analizowanych izolatów, a zaraz po niej mąka żytnia. Naukowcy odkryli, że pojedyncze próbki mogą być skażone więcej niż jednym szczepem E. coli.

Analizy wykazały obecność 20 różnych serogrup, należących przede wszystkim do jednego serotypu, z wyjątkiem O79 i O8, gdzie zidentyfikowano dwa różne serotypy.

W badaniu opublikowanym w International Journal of Food Microbiology wyizolowano O187:H28, O154:H31, O11:H48 i O36:H14 z co najmniej trzech różnych matryc mąki.

Fakt, że szczepy zostały wyizolowane w latach 2015-2019 z różnych matryc w różnych regionach, wskazuje na powszechną dystrybucję w Niemczech, a nie na wspólne źródło skażenia. Ze względu na dużą różnorodność genetyczną nie można było znaleźć korelacji niektórych szczepów z konkretnym rodzajem mąki lub położeniem geograficznym - twierdzą naukowcy.

Wszystkie 123 izolaty zawierały geny kodujące Stx1 lub Stx2, ale żaden nie był pozytywny dla obu wariantów toksyny Shiga.

Federalne laboratoria kontroli żywności przesłały izolaty do zbadania do Krajowego Laboratorium Referencyjnego E. coli (NRL-E. coli) w Niemieckim Federalnym Instytucie Oceny Ryzyka i Instytutu Roberta Kocha (NRC-RKI) w celu identyfikacji.

Porównanie mąki i izolatów klinicznych

Szczepy wybranych serotypów porównano z 5370 klinicznymi STEC z kolekcji szczepów nadzorczych NRC-RKI w latach 2015-2019. W sumie zidentyfikowano 1105 ludzkich izolatów dla 14 z 21 serotypów mąki.

Porównanie serotypów STEC zidentyfikowanych w próbkach mąki i próbek ludzkich dodatkowo podkreśla możliwe ryzyko dla ludzi. Większość zidentyfikowanych serotypów została znaleziona zarówno w próbkach mąki, jak i próbek ludzkich, w tym w powszechnie występujących serotypach szczepów klinicznych, ale także w rzadszych” – powiedzieli naukowcy.

Sekwencjonowanie całego genomu (WGS) zastosowano do 56 STEC wyizolowanych w 2018 r. Ponad połowa zbadanych szczepów była hybrydami, takimi jak STEC-ETEC.

Nie wiadomo, jaka jest główna droga skażenia produktów mącznych, ale możliwym, wcześniej wysuniętym wyjaśnieniem było skażenie ziarna na polu przez dzikie zwierzęta. Innymi źródłami mogą być zanieczyszczona woda używana do temperowania ziarna do rozdrabniania lub szkodniki w młynach.

Pokazuje to, że nie należy lekceważyć mąki jako źródła ciężkich infekcji u ludzi i potrzebne są dalsze badania w celu określenia zanieczyszczenia i dróg przenoszenia STEC w mące i produktach pochodnych mąki” – powiedzieli naukowcy.

Źródło:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168160521001562

Wybierz obszar: Badania żywności Mikrobiologia żywności

Autor: Jakub Ostaszewski

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn