Rejestracja do katalogu firm

Przypomnij hasło

Facebook Twitter LinkedIn

Podwyższanie standardów kontroli jakości - system GeneDisc® - Pall Poland

Pobierz materiały

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Ryzyko infekcji bakteryjnej jest poważnym problemem w zorientowanym na najwyższą jakość produkcji, przemyśle żywności i napojów. Rosnące wymagania rynku dla produktów minimalnie przetworzonych, w których szybciej zachodzi rozwój mikroorganizmów oraz konieczność ograniczenia ilości pomiarów kontrolnych, zwiększają potrzebę stosowania bardziej skutecznych narzędzi kontroli jakości.

 

 

Standardowe metody badań mikrobiologicznych mają małą efektywność pod względem ograniczenia kosztów i możliwości podejmowania szybkich, trafnych decyzji, ponieważ:

  • Są czasochłonne, co nie pozwala na wczesne ostrzeganie o wystąpieniu infekcji.
  • Wykazują słabą czułość, podczas gdy nawet pojedynczy mikroorganizm może powodować zepsucie całej partii.
  • Są nieprecyzyjne, co utrudnia identyfikację bakterii niezbędną do oceny źródła zakażenia i planowania skutecznych środków zaradczych.

Aby sprostać potrzebom klientów w zakresie szybkiej metody monitorowania i eliminacji źródeł zakażenia, firma PALL zaoferowała zastosowanie metody opartej na reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (RT - PCR) przy użyciu zamkniętego systemu GeneDisc.

System, pozwala na czułą i dokładną detekcję mikroorganizmów w czasie zaledwie kilku godzin (2-3) i ich identyfikację po procesie namnożenia, który trwa zależnie od rodzaju mikroorganizmu zazwyczaj od 24 do 48(72) godzin . Test PCR GeneDisc jest dostosowany do większości istniejących procedur przygotowywania próbek, wykorzystywanych w laboratoriach kontroli jakości, a firma Pall dostarcza także zalecaną, uproszczoną procedurę ekstrakcji DNA. Metoda GeneDisc jest dostosowana do badania różnych typów próbek, w tym próbek filtrowalnych (gotowe produkty, woda) i niefiltrowalnych (zielone piwo, brzeczka, drożdże, cukier, koncentraty etc ).

System pozwala:

  • wykryć i identyfikować wiele mikroorganizmów zagrażających produkcji piwa, wina, soków, wody;
  • wykazać obecność zakażenia, ułatwić zdefiniowanie działań naprawczych oraz środków zapobiegawczych i uniknąć ponownego wystąpienia problemu np. uniknąć zastosowania do produkcji, zanieczyszczonych drożdży;
  • określić i śledzić źródła infekcji - zastosować, jako narzędzie badawcze;
  • wykonywać wewnętrzne testy środowiskowe np. kwantyfikować bakterie Legionella w wodzie, bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym;

To niezwykle dokładne narzędzie można łatwo wdrożyć do rutynowych badań Kontroli Jakości. Automatyzacja sprzętu zapewnia niezawodność i łatwość użytkowania podczas badań mikrobiologicznych. Minimalnie przeszkoleni operatorzy mogą osiągnąć pewne i solidne wyniki. System oferuje narzędzie kontroli o wysokim standardzie, pasujące do bieżących programów badań, planów analizy ryzyka oraz diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie zakażeń mikrobiologicznych.

System GeneDisc: Cykler GeneDisc Cycler

Więcej informacji na: https://www.pall.com/en/search.genedisc.html

Pytania prosimy kierować na adres: pall_poland@europe.pall.com

 

Autor: Piotr Ziarko

Pall Poland Spółka z o.o.

Food & Beverage Departament

Autor: PALL

Wypełnij formularz w celu pobrania materiałów

  • * - pole obowiązkowe

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco!

Facebook Twitter LinkedIn