Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Pogorszenie wyników finansowych branży drobiarskiej

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Dane Point-Info

Według danych Point-Info, w pierwszej połowie 2019 r. opłacalność produkcji rozumiana jako marża EBITDA (dochód przed uwzględnieniem odsetek, amortyzacji oraz podatków względem przychodów) dla branży mięsnej ogółem (PKD 10.1) zmniejszyła się o 27,6% i wyniosła 4,51. Największy spadek dochodowości odnotowano w przypadku branży drobiarskiej (PKD 10.12 - przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu), gdzie marża EBITDA zmniejszyła się z 6,64 do 4,36.

Przychody firm

W I połowie 2019 roku przychody firm zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem mięsa z drobiu (PKD 10.12), zatrudniających co najmniej 10 osób zmniejszyły się o 3,3% w relacji do pierwszego półrocza poprzedniego roku i wyniosły 6,8 mld zł. Jednocześnie w mniejszym stopniu, o 1,1%, zmniejszyły się koszty ogółem do 6,6 mld zł. Warto jednak zaznaczyć, że przychody ogółem w przeliczeniu na 1 przedsiębiorstwo wzrosły o ponad 11%, zaś koszty ogółem na 1 przedsiębiorstwo o blisko 14%.

Konsekwencje

Konsekwencją silniejszego spadku przychodów, niż kosztów było znaczące obniżenie rentowności branży. W I połowie 2019 r. zysk brutto wyniósł 170,4 mln zł, wobec 334,3 mln zł przed rokiem, natomiast zysk netto 150,6 mln zł, wobec 299,9 mln zł w odpowiednim okresie poprzedniego roku. W związku z tym stopa zysku brutto zmniejszyła się z 4,51% w I połowie 2018 r. do 2,26% w I połowie 2019 roku. Z kolei stopa zysku netto wyniosła 1,99%, wobec 4,01% przed rokiem.

Dominującą pozycję kosztową w branży drobiarskiej zajmowało zużycie materiałów, którego udział w kosztach działalności ogółem wyniósł 68%. Koszty zużycia materiałów w I poł. 2019 r. zmniejszyły się o 3,4% i wyniosły 4,5 mld zł.

Rentowność

Pogorszeniu uległa również stopa rentowności aktywów (ROA) i rentowności kapitału własnego (ROE). Wskaźnik ROA zmniejszył się z 11,16% do 5,30%, natomiast wskaźnik ROE zmniejszył się z 23,27% do 11,74%. Pogorszenie odnotowano również w przypadku rentowności sprzedaży – z 3,29% w pierwszej połowie 2018 r. do 2,38% w pierwszym półroczu 2019 r.

Wzrost eksportu mięsa i podrobów drobiowych

Według danych MRiRW w okresie I-VII 2019 roku z Polski wyeksportowano 821 tys. t nieprzetworzonego mięsa i podrobów drobiowych, co oznacza wzrost o 9% r/r.

Nadal głównym odbiorcą produktów drobiowych z Polski pozostają Niemcy, gdzie w pierwszych siedmiu miesiącach br. trafiło 122,4 tys. t, czyli o 3% więcej niż przed rokiem. Do Wielkiej Brytanii wysłano 65,7 tys. t, czyli o 7% więcej w relacji rocznej, a do Francji 52,6 tys. t, czyli o 4% więcej r/r.

Źródło: agronomist.pl

Wybierz obszar: Mięso i jaja

Autor: BNP Paribas

BNP Paribas

Magdalena Kowalewska
Analityk sektora rolno-spożywczego
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn