Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Polska z największą dynamiką wzrostu cen detalicznych mięsa w UE

Kategoria: Biznes i Wydarzenia

Mięso i jego przetwory w większości krajów UE stanowią podstawową grupę wydatków na żywność. We Wspólnocie konsumenci na tę kategorię żywności przeznaczają przeciętnie blisko jedną czwartą wydatków na produkty żywnościowe ogółem.

Ceny detaliczne mięsa wyższe niż przed rokiem

Według danych Eurostat, w czerwcu 2019 r. ceny detaliczne mięsa były o 2,4% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. Skala wzrostu cen tej kategorii produktów była zatem nieco większa niż żywności ogółem, która w tym okresie podrożała o 2,1%.

Dynamika wzrostu cen detalicznych mięsa

Polska, obok Bułgarii, była krajem, w którym, w relacji rocznej odnotowano największą dynamikę wzrostu cen detalicznych mięsa w UE. W czerwcu br. były one o 5,9% wyższe niż w czerwcu 2018 r. Znacząco, bo o 5,7%, wzrosły ceny tych produktów również na Węgrzech i w Holandii.

Spośród podstawowych gatunków mięsa, największą dynamiką wzrostu, w skali roku, charakteryzowała się wieprzowina. Jej ceny w UE, w czerwcu 2019 r. były przeciętnie o 4,9% wyższe niż przed rokiem, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu cen surowca. W czerwcu 2019 r. ceny żywca wieprzowego były o 23% wyższe niż przed rokiem.

Skala wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego

Skala wzrostu cen detalicznych mięsa wieprzowego w Polsce była zdecydowanie większa niż przeciętna w UE. W czerwcu 2019 r. ceny tego gatunku mięsa były o 10,6% wyższe od notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Bardziej niż w Polsce, w detalu, wieprzowina podrożała jedynie na Słowacji (o 12,7%), na Węgrzech (o 12,1%) i na Łotwie (o 12,0%).

Chociaż we wszystkich krajach UE ceny wieprzowiny w czerwcu były wyższe niż przed rokiem, to w przypadku niektórych z nich skala wzrostów była relatywnie niewielka. W Chorwacji ceny detaliczne mięsa wieprzowego były o 0,3%, we Włoszech o 0,9%, w Irlandii o 1,3%, a w Danii o 1,9% wyższe niż przed rokiem.

Niewielki wzrost cen detalicznych drobiu oraz wołowiny i cielęciny

W przypadku dwóch pozostałych głównych gatunków mięsa: drobiu oraz wołowiny i cielęciny, wzrosty cen detalicznych w skali roku były niewielkie – wyniosły po 1,2%.

Mięso drobiowe w detalu najbardziej podrożało w Finlandii i Szwecji, po 4,8% (r/r) oraz w Holandii (o 4,2% r/r), podczas gdy najgłębsze spadki cen odnotowano w Chorwacji (o 6,5%) i Estonii (o 3,0%). W Polsce natomiast ceny detaliczne mięsa drobiowego były o 1,5% wyższe od notowanych w czerwcu 2018 r.

Natomiast wołowina i cielęcina najbardziej podrożała w Słowenii, gdzie za te produkty, w detalu, trzeba było w czerwcu zapłacić przeciętnie o 7,8% więcej niż przed rokiem. Wyraźny wzrost cen odnotowano także w przypadku Łotwy (o 6,4%), Rumunii (o 5,6%) i Holandii (o 5,1%). W Polsce mimo ostatnich obniżek cen żywca wołowego, ceny wołowiny i cielęciny w detalu były przeciętnie o 1,3% wyższe w relacji rocznej.

Źródło: agronomist.pl

Wybierz obszar: Mięso i jaja

Autor: BNP Paribas

BNP Paribas

Paweł Wyrzykowski,
Analityk sektora rolno-spożywczego
Rynek mięsa i jaj

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn