Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Praktyczne zastosowanie metod analizy sensorycznej w bieżącej ocenie i doskonaleniu produktów spożywczych (Ergo Solutions)

Data: 22.09.2020 Miejsce: Kraków
Czas trwania: 16 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania metod analizy sensorycznej
w doskonaleniu produktów i bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną zasady
naboru (rekrutacji) członków zespołu oceniającego oraz metody stosowane w badaniach sensorycznych.
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkolenia pozwolą na samodzielne przygotowania procedur
badawczych, organizację panelu sensorycznego oraz prowadzenie badań. Zapewni to dostarczanie na rynek
powtarzalnego produktu zgodnego z wymaganiami i oczekiwaniami klientów

Szkolenie skierowane do

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie analiz sensorycznych
w przedsiębiorstwie, pracowników laboratorium zakładowego, pracowników produkcyjnych dokonujących
oceny sensorycznej półproduktów i wyrobów gotowych, członków zespołów projektujących nowe wyroby oraz
pracowników uczestniczących w rozpatrywaniu reklamacji klientów dotyczących jakości sensorycznej
produktów.

Program

ZAKRES MERYTORYCZNY
• Psychofizjologiczne podstawy oceny sensorycznej.
• Zespół oceniający (wybór i szkolenie kandydatów) - wymagania w zakresie wrażliwości sensorycznej,
psychologiczne predyspozycje kandydatów, podstawowe testy sprawdzające stosowane przy selekcji
kandydatów, szkolenie zespołu oceniającego, monitorowanie sprawności sensorycznej oceniających.
• Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych - laboratorium sensoryczne, fizyczne warunki ocen,
możliwość zastosowania systemów komputerowych.
• Metody stosowane w badaniach sensorycznych - metody określania wartości progowych, metody
skalowania, metody różnicowe, metody sensorycznej analizy opisowej.
• Planowanie badań sensorycznych oraz analiza statystyczna w prezentacji wyników badań sensorycznych.
• Przeprowadzenie testów sprawdzających stosowanych przy selekcji kandydatów - określenie progów
wrażliwości smakowej/zapachowej (z zastosowaniem metod różnicowych i metod skalowania).
• Przeprowadzenie oceny sensorycznej metodą różnicowania. Opracowanie skali oceny sensorycznej dla
metody skalowania.
• Opracowanie wyróżników sensorycznych (deskryptorów) dla wybranej grupy produktów spożywczych,
przeprowadzenie oceny dla przykładowych próbek - metoda profilowania sensorycznego.
• Zastosowanie metod analizy sensorycznej w badaniach konsumenckich.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn