Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo żywnościowe: Kabanosy Staropolskie w unijnym rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W grudniu 2017 r. Komisja wydała rozporządzenie wykonawcze nr 2017/2272 rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności polską nazwę „Kabanosy staropolskie” (GTS).

Sprzeciw ze strony Rumunii

W związku ze zgłoszeniem wniosku o wpis Kabanosów staropolskich do rejestru GTS przez Polskę, w trakcie procedury Rumunia stwierdziła, że rejestracja nazwy "Kabanosy staropolskie" mogłaby zagrozić funkcjonowaniu częściowo homonimicznej nazwy "Cabanos", która jest rumuńską nazwą odmiany kabanosów. "Cabanos" to nazwa rumuńskiego przetworu mięsnego z bardzo podobnych surowców i o bardzo podobnej technologii produkcji jak "Kabanosy staropolskie", zgłoszone przez Polskę. Komisja uznała ten sprzeciw za dopuszczalny, wezwała więc Polskę i Rumunię do przeprowadzenia w okresie trzech miesięcy odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Polska i Rumunia uzgodniły, że ochroną należy objąć jedynie wyrażenie "Kabanosy staropolskie" jako całość. Ochrona ta nie powinna utrudniać stosowania terminu "Kabanosy" jako takiego ani jego wariantów, jak np. "Cabanos".

Szczegółowe warunki wpisu do rejestru GTS

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 2017/2272:

  • nazwa „Kabanosy staropolskie” (GTS) zostaje niniejszym zarejestrowana;
  • specyfikację produktu GTS „Kabanosy” uznaje się za specyfikację, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do GTS „Kabanosy staropolskie” z zastrzeżeniem nazwy;
  • „Kabanosy staropolskie” oznaczają produkt, należący do klasy 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.),
  • Nazwa „kabanosy Staropolskie” nazwa jest chroniona jako całość. Termin „Kabanosy” może nadal być stosowany – również w tłumaczeniach i wariantach językowych – w całej Unii Europejskiej, pod warunkiem przestrzegania zasad i przepisów mających zastosowanie w porządku prawnym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie weszło w życie 29 grudnia 2017 r. i od tej daty ma zastosowanie.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn