Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Prawo żywnościowe: Normy handlowe dla jaj

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Pod koniec listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji 2017/2168 z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 w zakresie norm handlowych dotyczących jaj z chowu na wolnym wybiegu, w przypadku, gdy dostęp kur do wybiegów na otwartej przestrzeni jest ograniczony.

Zgodnie z tym rozporządzeniem:

  • rozporządzenie nr 589/2008 przewiduje odstępstwo w odniesieniu do wprowadzania do obrotu „jaj z chowu na wolnym wybiegu” w przypadkach ograniczonego dostępu do wybiegu na otwartej przestrzeni z uwagi na ograniczenia przyjęte w ramach prawa Unii, w tym ograniczenia weterynaryjne, w celu ochrony zdrowia publicznego i zwierząt, ale na okres nie dłuższy niż 12 tygodni;
  • na skutek występowania poważnych ognisk grypy ptaków w Unii konieczne jest wprowadzenie dłuższego okresu trwania odstępstwa oraz dalsze doprecyzowanie przepisów, prowadzące do ich jednolitego wdrażania w całej Unii, w szczególności w odniesieniu do początku okresu trwania odstępstwa;
  • Zgodnie z obecnym brzmieniem Załącznika II pkt 1 a) do rozporządzenia nr 589/2008 w przypadku, gdy przepisy przyjęte na mocy prawa Unii nakładają wymóg ograniczenia dostępu kur do wybiegu na świeżym powietrzu w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, jaja można oznaczać jako "jaja z chowu na wolnym wybiegu" pomimo tego ograniczenia, pod warunkiem, że nie ograniczono dostępu kur niosek do wybiegu na świeżym powietrzu nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 16 tygodni.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn