Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Program wykrywania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń w Polsce

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności, Prawo Żywnościowe

Celem programu jest wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. 

Podstawa prawna 

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. uchwalono „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Program stanowi kontynuację programu realizowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”. Jego celem jest wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. Program jest realizowany przez właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii

Działania w ramach programu 

W ramach programu określono szereg działań, których celem jest zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Wśród najważniejszych z nich należy wymienić m.in.:

- „badania laboratoryjne świń, dzików i świniodzików w kierunku ASF przeprowadzane na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pobieranie i transport próbek do badań od żywych

i martwych zwierząt

- zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego na

całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

  • przeprowadzanie przez powiatowego lekarza weterynarii kontroli gospodarstw w zakresie spełniania wymagań związanych z bioasekuracją na obszarze objętym ograniczeniami I–III;
  • finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
  • polowań lub odstrzałów sanitarnych tusz dzików, wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym sierści i skóry, które nie mogą zostać zagospodarowane przez myśliwych;
  • wypłatę środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wzmocnienie środków bioasekuracji na drogowych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą;
  • dofinansowanie akcji poszukiwania padłych dzików organizowanych w ramach nakazów powiatowych lekarzy weterynarii oraz wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego;
  • wprowadzenie zakazu dokarmiania dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dotychczasowa skala zakażeń 

ASF stanowi realny i coraz większy problem dla hodowców świń. Zgodnie z danymi statystycznymi uwzględnionymi w niniejszym programie, w roku 2014 wykryto 30 przypadków ASF u dzików i 2 ogniska ASF u świń, podczas gdy w roku 2020 było to już 4155 przypadków ASF u dzików i 103 ogniska ASF u świń. 

Czas obowiązywania 

Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.  do 31 grudnia 2022 r.

Pełen tekst rozporządzenia znajdziesz pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000084401.pdf 

 ____________________________________________________________

Konsumenci żywności coraz częściej sięgają po produkty oznakowane rozpoznawalnymi symbolami certyfikacji. Stanowią one gwarancję wysokiej jakości produktu oraz jego szczególnych właściwości. Jakie są najpopularniejsze systemy certyfikacji? Kto może posługiwać się ich logo? Jakie są warunki przystąpienia do certyfikacji np. produkcji ekologicznej albo produktów bezglutenowych? Tego dowiesz się ze szkolenia „Jak prawidłowo certyfikować żywność?”! Link do zapisów dostępny jest pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-jak-prawidlowo-certyfikowac-zywnosc

Na gruncie prawa żywnościowego wyróżnić można kilka rodzajów szczególnych kategorii żywności. Żywność tego rodzaju wydaje się mieć zbliżony charakter do żywności certyfikowanej, jednakże różnica polega przede wszystkim na specyficznych uwarunkowaniach prawnych, które przypisane są do konkretnych kategorii żywności. Chcesz dowiedzieć się jakie akty prawne i przepisy mają zastosowanie w przypadku różnych rodzajów żywności np. suplementów diety, GMO, preparatów do początkowego żywienia niemowląt lub żywność wzbogacana? Zapisz się na szkolenie "Szczególne kategorie żywności - aspekty prawne"! Link do zapisów dostępny jest pod adresem:

https://foodfakty.pl/szkolenie-szczegolne-kategorie-zywnosci-aspekty-prawne 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Prawo żywnościowe Przemysł mięsny

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl
tel. 660 146 148
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mwolskaeko/

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn