Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Salmonella 24h

Laboratorium ALS w Poznaniu wdrożyło, zweryfikowało oraz poddało się ocenie akredytującej na szybką metodę oznaczania patogenu Salmonella spp. Screening próbek przypuszczalnie pozytywnych oraz wyniki "nie wykryto" już w 24h! Metoda stanowi alternatywę do metody referencyjnej ISO oraz innych alternatywnych metod stosowanych na rynku badań laboratoryjnych, np. technik molekularnych.

ELISA, bo o niej mowa, to metoda immunologiczna stosowana do wykrywania przeciwciał lub antygenów za pomocą reakcji immunoenzymatycznej. Antygeny, w tym przypadku drobnoustroje Salmonella spp., łączą się w reakcji ze swoistymi przeciwciałami. 

Przeciwciała te unieruchomione są na powierzchni fazy stałej. Próbki, po etapach namnażania, poddaje się obróbce cieplnej a następnie dodaje do studzienek, w których zachodzi reakcja wiązania antygenów Salmonella spp. obecnych w badanej próbce do przeciwciał, którymi opłaszczone są studzienki mikropłytek. Po wypłukaniu niezwiązanego materiału, do studzienki dodaje się koniugat (przeciwciało związane z peroksydazą chrzanową (enzymem), który wiąże się w ilości proporcjonalnej do ilości związanego już antygenu. Po wypłukaniu niezwiązanego koniugatu i dodaniu do studzienki substratu, zawierającego TMB oraz nadtlenek wodoru, zachodzi swoista reakcja barwna. Peroksydaza chrzanowa katalizuje reakcję redukcji nadtlenku wodoru przez chromogen (TMB), czego efektem jest niebieskie zabarwienie mieszaniny reakcyjnej. Po odpowiednim czasie inkubacji, w celu zatrzymania reakcji, dodaje się 0,2M roztwór kwasu siarkowego, który powoduje zmianę barwy płynu z niebieskiego na żółty. Po przeprowadzeniu testu należy dokonać spektrofotometrycznego pomiaru gęstości optycznej roztworów w poszczególnych dołkach reakcyjnych, przy długości fali 450 nm.

Sposób wykonania wydaje się być dość skomplikowany, jednak w praktyce wszystkie te czynności wykonuje, specjalnie do tego przeznaczony, robot. Proces jest w pełni zautomatyzowany, a nasi specjaliści, jedyne co muszą zrobić to:

- przygotować zawiesinę wyjściową

- wsadzić zawiesiny wyjściowe do inkubacji na:

  • 22-24h w przypadku próbek mięsa i produktów mięsnych oraz karm dla zwierząt,
  • 20-22h w przypadku pozostałych próbek żywności.

- przenieść pipetą odpowiednią ilość zawiesiny do probówek

- wsadzić statyw z probówkami na blok grzejny

- przełożyć statywy do urządzenia

- a dalsze etapy:

  • dodawanie próbek do dołków płytki ELISA,
  • płukanie,
  • dodawanie koniugatu,
  • płukanie,
  • dodawanie substratu,
  • dodawanie roztworu zatrzymującego reakcję,
  • odczyt gęstości optycznej.

wykonuje za nas nasz robot :) 

Słowa kluczowe:

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać tutaj.