Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Santander AGROskop Czerwiec: Mięso

Kategoria: Biznes

Eksport mięsa, w ujęciu wartościowym, pozostał na poziomie sprzed roku, tj. 3,2 mld euro. Z kolei pod względem wolumenu zanotowano 3-procentowy wzrost. Był to efekt głównie niższych r/r cen transakcyjnych na rynku wieprzowiny oraz drobiu. W kolejnych miesiącach na wyniki sprzedaży negatywny wpływ może mieć spadek podaży drobiu w Polsce, wynikający z ognisk grypy ptaków.

Wyższy eksport wieprzowiny, ale po niższych cenach

Od stycznia do kwietnia br. z Polski sprzedano na rynki zagraniczne 141 tys. t nieprzetworzonej wieprzowiny. Było to o 20% więcej niż w analogicznej części poprzedniego roku. W omawianym okresie odnotowano istotny spadek cen w porównaniu do analogicznej części poprzedniego roku. Średnia cena mięsa w eksporcie była niższa o 21% niż rok wcześniej. W efekcie, pomimo dużego wzrostu wolumenu, wartość eksportu była już niższa, o 5% r/r.

W pierwszych miesiącach bieżącego roku mocno wyrównała się sprzedaż do głównych odbiorców. Historycznie liderem zakupów w Polsce były Niemcy. W 2021 r. problemy z wirusem ASF w tym kraju i związane z tym wyzwania ze sprzedażą eksportową niemieckiej wieprzowiny zmniejszyły niemieckie zakupy w innych państwach UE. W pierwszym kwartale 2021 import nieprzetworzonej wieprzowiny do Niemiec był niższy o 27% w relacji rocznej. Sprzedaż z Polski na rynek niemiecki w okresie I-IV była niższa o 36% r/r. Równolegle wyższa była sprzedaż z Polski m.in. do Czech, Włoch i na Słowację. Istotnie wyższy był eksport do Wietnamu. Większe wolumeny ulokowane na tych rynkach pozwoliły zrekompensować spadek sprzedaży do Niemiec.

Nieznaczny spadek eksportu wołowiny

W okresie I-IV 2021 r za granicę trafiło 114 tys. t nieprzetworzonego mięsa wołowego, co oznacza spadek o 5% w relacji rocznej. Wartość obniżyła się o 3% r/r, wynosząc 429 mln euro. Jednocześnie wzrosła średnia cena mięsa w eksporcie, o 2%.

Z jednej strony początek bieżącego roku przyniósł spadek sprzedaży na główne rynki zbytu: do Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony krajowa branża zwiększyła sprzedaż na inne rynki zarówno na te bliskie, jak do Czech, ale też na dalekie, np. do Azji. Sprzedaż do Japonii wzrosła o 51% w relacji rocznej, a do Hongkongu o 35% r/r.

Eksport drobiu pod znakiem grypy ptaków

Wprawdzie w ciągu pierwszych czterech miesięcy osiągnięto wzrost wywozu mięsa drobiowego, to jednak wiele wskazuje na to, iż w kolejnym miesiącach eksport może być już niższy w relacji rocznej. Powodem jest grypa ptaków, która spowodowała duże straty produkcyjne w regionie Polski, na pograniczu województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Dotyczy to głownie kurcząt rzeźnych, ale mocno poszkodowany została też baza surowcowa dla mięsa indyczego.

Od stycznia do kwietnia wolumen eksportu był wyższy o 3% r/r. i osiągnął 483 tys. t. Wartość zmniejszyła się o 5% r/r, 787 mln euro. Te wyniki nie uwzględniają jednak eskalacji problemów z grypą ptaków, które miało miejsce w kwietniu oraz w maju. Straty w bazie produkcyjnej spowodowały spadek podaży żywca oraz wzrost cen mięsa, zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Co ważne, straty w hodowli drobiu nie dotyczą tylko ptaków rzeźnych, ale również produkcji jaj wylęgowych i stad reprodukcyjnych. To rodzi poważniejsze skutki dla krajowej branży i powoduje wydłużenie procesu powrotu do pełnych zdolności produkcyjnych. Z uwagi na powyższe, uważamy iż pełne efekty w podaży drobiu oraz w eksporcie mięsa będą widoczne dopiero w danych za drugi i trzeci kwartał.

Dalszy wzrost eksportu przetworów mięsnych

W 2021 r. kontynuowany jest wzrost sprzedaży zagranicznej przetworów mięsnych. Po czterech miesiącach br. wartość eksportu była wyższa o 9% niż przed rokiem i osiągnęła 474 mln euro. Z kolei w ujęciu wolumenowym eksport wzrósł do 144 tys. t, co oznacza wzrost o 14% r/r. Utrzymanie trendu wzrostowego w sprzedaży przetworów jest ważną informacją szczególnie w kontekście Brexit, ponieważ Wielka Brytania jest najważniejszym rynkiem zbytu. Obawy o negatywny efekt Brexitu były więc dosyć spore. Po drugie eksport produktów przetworzonych niesie większą wartość dodaną dla przemysłu niż sprzedaż towarów nieprzetworzonych.

Wybierz obszar: Przemysł mięsny

Autor: Santander Bank Polska

Przeczytaj także

 • 09.07.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Uprawy polowe

  Na wysokim poziomie utrzymuje się wywóz zbóż. Od początku roku do końca kwietnia wolumen eksportu zbóż z Polski wyniósł 3,4 mln t i był wyższy o 2% od wysokiego poziomu z analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartość sprzedaży zagranicznej wzrosła o...

  Czytaj więcej
 • 08.07.2021

  Santander AGROskop Czerwiec: Kwestie horyzontalne

  Kwiecień był kolejnym miesiącem, po marcu, w którym eksport żywności był wyższy r/r. Według wstępnych danych, wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 2,9 mld euro i była wyższa o 10% r/r. W rezultacie udało się nadrobić słabszy początek roku i w całym okresie I-IV 2021 eksport osiągnął...

  Czytaj więcej
 • 17.05.2021

  Santander AGROskop: Mięso

  Rośnie światowy rynek mięsa. Według prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), w 2021 r. globalna produkcja mięsa wołowego wzrośnie o 2% i osiągnie 61,5 mln t. Wyższa ma być również światowa produkcja wieprzowiny ma wzrosnąć o 5%, do 101 mln t. Z kolei światowa produkcja drobiu ma się zwiększyć o 1%, osiągając rekordowy poziom 102,1 mln t.

  Czytaj więcej

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn