Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała

Kategoria: Prawo Żywnościowe

7 października opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1798 z dnia 2 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.

Na podstawie rozporządzenia ustanawia się szczegółowe wymogi w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała dot.: składu, etykietowania, prezentacji i reklamy oraz powiadamiania w związku z wprowadzaniem produktu do obrotu.

W akcie przyjęto m.in.:

  • zgodnie z art. 2 obligatoryjna nazwa dla produktu to „środek spożywczy zastępujący całodzienną dietę, do kontroli masy ciała”;
  • wymogi dotyczące składu mają zastosowanie do żywności gotowej do użycia, sprzedawanej jako taka lub po przygotowaniu zgodnie z instrukcjami producenta;
  • żywność może zawierać składniki inne niż substancje wymienione w załączniku do rozporządzenia tylko wtedy, jeśli ich stosowność została stwierdzona w oparciu o ogólnie przyjęte dane naukowe;
  • oprócz obowiązkowych danych szczegółowych wymienionych w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 dodatkowe obowiązkowe dane szczegółowe;
  • oprócz informacji, o których mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, w obowiązkowej informacji o wartości odżywczej środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, wskazuje się ilości każdego składnika mineralnego i każdej witaminy wymienionych w załączniku rozporządzenia znajdujących się w danym produkcie;
  • oświadczenie „dieta bardzo niskokaloryczna” może być stosowane w przypadku ww. środków spożywczych, pod warunkiem, że wartość energetyczna produktu wynosi poniżej 3 360 kJ/dzień (800 kcal/dzień);
  • oświadczenie „dieta niskokaloryczna” może być stosowane w przypadku środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, pod warunkiem, że wartość energetyczna produktu wynosi między 3 360 kJ/dzień (800 kcal/dzień) a 5 040 kJ/dzień (1 200 kcal/dzień);
  • co do zasady w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, nie stosuje się oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych;
  • na zasadzie odstępstwa oświadczenie żywieniowe „z dodatkiem błonnika” może być stosowane w przypadku środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, pod warunkiem, że zawartość błonnika pokarmowego w produkcie wynosi nie mniej niż 10 g.

Rozporządzenie weszło w życie 27 października 2017 r., jednakże stosuje się je dopiero od 27 października 2022 r.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn