Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności 2021

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (WFSD) obchodzony jest 7 czerwca 2021 r. i ma na celu zwrócenie uwagi oraz zainspirowanie do działań pomagających zapobiegać zagrożeniom związanym z żywnością, wykrywać je i zarządzać nimi, przyczyniając się w ten sposób polepszeniu taki obszarów jak:

- bezpieczeństwo żywnościowe,
- zdrowie,
- dobrobyt gospodarczy,
- rolnictwo,
- dostępu do rynków,
- zrównoważony rozwój.

Tegoroczny temat „Bezpieczna żywność dziś dla zdrowszego jutra” podkreśla potrzebę wprowadzania zrównoważonych systemów produkcji, aby zapewnić zdrowie ludzi, planety i gospodarki w perspektywie długoterminowej. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska jest wzajemnie powiązane i że każde zdarzenie niepożądane dla bezpieczeństwa może mieć globalny wpływ na zdrowie publiczne, handel i gospodarkę.

Aby uczcić ten dzień, PANAFTOSA/VPH-PAHO/WHO wspólnie z FAO i CCLAC poprowadzą wydarzenie online w dniach 1 i 3 czerwca, poświęcone dobrym praktykom produkcji i obchodzenia się z żywnością, zmianom klimatu oraz bezpieczeństwu i identyfikowalności.

Wszyscy w całym łańcuchu żywnościowym od gospodarstwa po stół, mamy rolę do odegrania, aby zapewnić, że spożywana przez nas żywność jest bezpieczna i nie szkodzi naszemu zdrowiu. Bezpieczna żywność jest niezbędna do promowania zdrowia konsumentów i wyeliminowania głodu, dwóch z 17 głównych celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Międzynarodowy dzień Bezpieczeństwa Żywności jest okazją do zintensyfikowania wysiłków na rzecz zmniejszenia ryzyka chorób przenoszonych przez żywność i zapewnienia bezpiecznej żywności.

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności w Polsce

W tym roku w Polsce odbywają się dwa ważne wydarzenia: 5-dniowe e-Forum FoodFakty oraz kampania uświadamiająca prowadzona przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Punkt Kontaktowy Kodeksu w Polsce odgrywa kluczową rolę w podnoszeniu świadomości, ponieważ przetłumaczył materiały promocyjne Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności na język polski i rozesłał je do wszystkich instytucji, z którymi na co dzień współpracuje, czy to rządowych, pozarządowych, instytutów badawczych , uniwersytetów, stowarzyszeń branżowych oraz konsumenckich.

Na bieżąco informujemy również wszystkich zainteresowanych o wydarzeniach związanych ze Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności 2021 – mówi Joanna Maryniak-Szpilarska z Inspektoratu – i zachęcamy do udziału za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zespół Codexu również od początku był zaangażowany w wydarzenie Food Fakty, a przedstawiciele polskiego Punktu Kontaktowego Codexu wygłoszą również przemówienie podczas Tygodnia Bezpieczeństwa FoodFakty. Będzie to okazja do podkreślenia roli Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w kształtowaniu globalnej kultury bezpieczeństwa żywności oraz nowych ogólnych zasad higieny żywności wraz z systemem HACCP.

 

Źródła:

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1403614/

https://www.paho.org/en/campaigns/world-food-safety-day-2021

 

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Kongresy i Targi

Autor: FoodFakty

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn