Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Testy PCR - Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L

Próbki z obszaru łańcucha żywnościowego badane są pod kątem wykrywania lub oznaczania liczby Listeria sp. oraz Listeria monocytogenes. Badanie przeprowadza się metodą znormalizowaną zgodną z PN EN ISO 11290 (zeszyt 1 i 2), albo metodami alternatywnymi opartymi na technikach hodowlanych, testach immunologicznych bądź PCR. Metoda znormalizowana polega na dwuetapowym namnażaniu próbki w bulionie selektywno-namnażającym, a następnie na hodowli na pożywkach selektywnych i wykonaniu szeregu badań potwierdzających. Badania potwierdzające wykonuje się dla charakterystycznych kolonii wyrosłych na pożywkach selektywno-różnicujących, po ich przesianiu na agar odżywczy. Do przesiewów można użyć agaru z krwią, co pozwala jednocześnie ocenić zdolność izolatów do hemolizy. W opublikowanej w tym roku nowej wersji normy ISO 11290, do potwierdzeń Listeria dopuszczono wykorzystanie komercyjnych testów identyfikacyjnych, które wykorzystują reakcje biochemiczne wyspecyfikowane w normie.

Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L

Jednym z takich testów identyfikacyjnych zgodnych z normą ISO 11290 jest Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L firmy Thermo Scientific™. Każdy pasek testowy składa się z 12 analiz wykrywających: hydrolizę eskuliny, wykorzystanie dziesięciu węglowodanów oraz mikro-hemolizę. Badane kolonie (katalazo-dodatnie, oksydazo-ujemne, ruchliwe w 25°C, krótkie Gram-dodatnie pałeczki) zawieszane są w płynie do rozcieńczeń dołączonym do zestawu, a następnie inkubowane. Okres inkubacji zależny jest od gęstości inokulum. Dla gęstości odpowiadającej 0,5 stopnia MacFarlanda czas inkubacji wynosi 4 godziny, a dla zawiesiny jednej kolonii – 18 do 24 godzin. Rezultaty testów na wykorzystanie węglowodanów odczytywane są na podstawie wyraźnych zmian zabarwienia. Odczyt hemolizy polega na obserwacji krwinek. Osadzenie się krwinek na dnie studzienki oznacza ujemny wynik testu na hemolizę.Wszystkie wyniki mogą być interpretowane za pomocą tabel dołączonych do testu lub przy wykorzystaniu programu komputerowego Microbact® Identification Package.

Aby uzyskać więcej informacji wypełnij formularz kontaktowy.

 

Słowa kluczowe: technologia, biologia, żywność, Listeria, badania, analiza. 

Słowa kluczowe:

Skontaktuj się bezpośrednio z firmą:

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

 • * - pole obowiązkowe

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn