Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Veto wobec obowiązkowego systemu Nutri-Score

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Krajami, które nie chcą wprowadzenia obowiązkowego nutri-score są Włochy, Czechy, Grecja, Cypr, Węgry, Łotwa i Rumunia. W ich przekonaniu, obecnie obowiązujące przepisy gwarantują konsumentom w sposób wystarczający dostęp do niezbędnych informacji na temat wartości odżywczej każdego produktu. Trudno nie zgodzić się z ich stanowiskiem, ponieważ unijne przepisy prawa żywnościowego, bardzo dokładnie regulują kwestię informacji, które muszą pojawić się na etykiecie każdego produktu. 

Z drugiej jednak strony można zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście informacja na temat zawartości soli, podana bez żadnego punktu odniesienia, umożliwia konsumentom dokonywanie świadomych wyborów? Czy przeciętny konsument posiada odpowiednią wiedzę, dzięki której jest w stanie ocenić, jak dany produkt wypada na tle innych pod względem zawartości konkretnych wartości odżywczych? Takie pytania stawiają organizacje konsumenckie, które wyraźnie podkreślają, iż samo wskazywanie informacji o zawartości danego składnika nie jest wystarczające w celu umożliwienia konsumentom dokonywania świadomych wyborów oraz budowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Rozwiązaniem tego problemu ma być właśnie nutri-score, dzięki któremu konsument otrzymywałby jasny i czytelny komunikat o tym, czy dany produkt został pozytywnie oceniony. Dodatkowym ułatwieniem jest powiązanie kolorów z odpowiednimi wskaźnikami, gdzie kolor zielony oznacza najlepszy wynik, a czerwony najgorszy, co przywołuje skojarzenie z oznaczeniami znanymi z klas energooszczędności sprzętu elektronicznego. Więcej na temat Nutri-Score dowiesz się tutaj:

https://foodfakty.pl/nowe-trendy-w-prezentowaniu-informacji-na-temat-wartosci-odzywczej-zywnosci 

Znakowanie w modelu tzw. „sygnalizacji świetlnej” ma szczególnie istotne znaczenie, ponieważ jak podkreślają zwolennicy systemu nutri-score, obecnie co drugi dorosły i co trzecie dziecko boryka się z problemem nadwagi. To zaś może prowadzić do zapadania na bardzo poważne choroby takie jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy wreszcie choroby serca, które obecnie stanowią najczęstszą przyczynę przedwczesnych zgonów w Europie, wyprzedzając tym samym nawet choroby nowotworowe. Według danych GUS, tylko w Polsce, każdego dnia z powodu chorób serca umiera około 500 osób. 

 

Źródło: PAP, GUS.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn