Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Ważny wyrok WSA – zakaz wprowadzania do obrotu suplementu diety

Kategoria: Prawo Żywnościowe, Składniki Żywności

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławie stwierdził, że do wydania decyzji nakazującej czasowe wstrzymanie wprowadzania do obrotu suplementu diety wystarczające jest samo podejrzenie co do leczniczych cech produktu.

  • Wspomniany wyrok dotyczy sytuacji, w której organ wydał decyzję nakazującą czasowe wstrzymanie wprowadzenia do obrotu produktu kwalifikowanego przez przedsiębiorcę jako suplement diety do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Zdaniem organu pojawiły się wątpliwości czy kwalifikacja dokonana przez stronę jest prawidłowa i czy środek ten nie stanowi produktu leczniczego. 
  • Przedsiębiorca podniósł szereg argumentów, które jego zdaniem przemawiają za tym, że zakwestionowany środek jest suplementem diety. WSA nie przechylił się do twierdzeń strony i oddalił skargę wskazując, że do wydania decyzji nakazującej czasowe wstrzymanie produktu do obrotu (na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia) wystarczające jest samo podejrzenie co do leczniczych cech produktu, a także uznał, że „wszelkie argumenty skarżącej spółki odnoszące się do kwalifikacji i cech produktu, przemawiające za jego bezpieczeństwem, kierowane do organów orzekających w sprawie nie mogą odnieść zamierzonego skutku prawnego. Nie mają one zatem znaczenia dla oceny przesłanek odnoszących się do możliwości zastosowania art. 32 ust. 1 u.b.ż.ż. Czasowe wstrzymanie wprowadzania produktu do obrotu nie przesądza o jego kwalifikacji jako suplementu lub produktu leczniczego.”
  • Co ciekawe, Sąd wskazał, że „oznakowanie produktu (pulsujący staw kolanowy i zaczerwienione powierzchnia stawowa) narusza wymagania art. 7 ust. 3 rozporządzenia 1169/2011 […]”.

 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe Suplementy diety

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn