Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wymagania standardu IFS wersja 7 - szkolenie ON-LINE

Data: 15.11.2022 Miejsce: ON-LINE
Czas trwania: 6 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
• Pełne omówienie wymagań standardu IFS Food wersja 7
• Zdobycie praktycznej wiedzy na temat wdrażania standardu IFS Food wersja 7
• Nabycie umiejętności przygotowania się do audytu certyfikacyjnego zgodnie z wymaganiami IFS Food w. 7

Szkolenie skierowane do

Pracownicy wszystkich szczebli Organizacji, w których wdrożony został standard IFS Food wersja 7. Ponadto, osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na audytorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności i ich audytowanie.

Program

1. Wprowadzenie do wymagań IFS Food wersja 7.
• Podstawowe definicje
• Wymagania KO
• Klasyfikacja niezgodności wg IFS Food
• System certyfikacji IFS Food
2. Interpretacja wymagań standardu IFS Food wersja 7
• Zarządzanie i zaangażowanie
 Polityka
 Struktura organizacyjna
 Skoncentrowanie na kliencie
 Przegląd zarządzania
• System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 Zarządzanie dokumentacją
 Zapisy
 Plan HACCP
 Zespół HACCP
 Analiza HACCP
• Zarządzanie zasobami
 Zasoby ludzkie
 Higiena osobista
 Szkolenia i instrukcje
 Zaplecze socjalne
• Procesy operacyjne
 Umowa kontraktowa
 Specyfikacje i receptury
 Rozwój produktu / Modyfikacja produktu / Modyfikacja procesu produkcyjnego
 Zakupy
 Opakowanie produktu
 Lokalizacja zakładu
 Otoczenie zewnętrze zakładu
 Układ zakładu i rozplanowanie procesów produkcyjnych
 Pomieszczenia produkcyjne i magazynowe
 Mycie i dezynfekcja
 Zarządzanie odpadami
 Ograniczanie ryzyka związanego z ciałami obcymi
 Monitorowanie i kontrola szkodników
 Odbiór i magazynowanie towarów
 Transport
 Konserwacja i naprawy
 Wyposażenie
 Identyfikowalność
 Ograniczanie ryzyka wystąpienia alergenów
 Oszustwa żywnościowe
• Pomiary, analizy, doskonalenia
 Audyty i inspekcje wewnętrzne
 Inspekcje fabryczne na miejscu
 Walidacja i kontrola procesu
 Kalibracja, regulacja i sprawdzanie urządzeń pomiarowych i monitorujących
 Monitorowanie kontroli ilości
 Analiza produktów i procesów
 Wersja produktu
 Zarządzanie skargami od władz i klientów
 Zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, wycofanie produktu
 Zarządzanie niezgodnościami i produktami niezgodnymi
 Działania naprawcze
• Food Defence plan
3. Pytania i dyskusja, podsumowanie, zakończenie szkolenia.

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstawie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn