Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wyroby winiarskie

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W Parlamencie procedowany jest obecnie Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich z wina, winogron lub moszczów winogronowych. Podstawę wydania rozporządzenia stanowi art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

 W projekcie wskazywane jest m.in., iż producenci winogron przeznaczonych do produkcji wina oraz producenci moszczu winogronowego i wina mają obowiązek deklarowania co roku właściwym organom krajowym ilości produktów winiarskich wyrobionych podczas ostatniego zbioru. Producenci moszczu winogronowego i wina oraz handlowcy, inni niż detaliczni, deklarują co roku właściwym organom krajowym posiadane przez siebie zapasy moszczu winogronowego i wina, niezależnie od tego, czy pochodzą one z ostatnich zbiorów, czy też ze zbiorów z lat wcześniejszych. W projektowanym rozporządzeniu określono wzory formularzy deklaracji uwzględniające poszczególne kategorie podmiotów działających na rynku wina, zakres wymaganych informacji, terminy ich przekazywania oraz specyfikę polskiego rynku wina.

Projekt jest od sierpnia br. na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Centrum Prawa Żywnościowego: www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn