Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wzory graficzne znaków bez GMO

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Minister Rolnictwa przyjął rozporządzenie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Nowe rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

Rozporządzenie określa wzory 2 znaków:

  • znak graficzny, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych żywności pochodzenia roślinnego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której nie wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego, oraz pasz,
  • znak graficzny, który stosuje się w celu oznakowania jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności składającej się więcej niż z jednego składnika, w skład której wchodzi produkt pochodzenia zwierzęcego.

W znakach graficznych zamiast koloru białego i zielonego można użyć koloru białego i czarnego, przy czym w przypadku użycia koloru:

  • białego zamiast koloru zielonego kolor biały jest zastępowany kolorem czarnym,
  • czarnego zamiast koloru białego kolor zielony jest zastępowany kolorem białym.

Wzory graficzne są dostępne w załącznikach do rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002236/O/D20192236.pdf.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

www.food-law.pl 

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn